Perustoimeentulotuen siirto Kelaan 1.1.2017

Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät Kelan hoidettavaksi vuoden 2017 alussa. Toimeentulotukilain muutokset hyväksyttiin eduskunnassa 12.3.2015. Muutoksen taustalla on tarve vähentää kuntien tehtäviä ja velvoitteita. Uudistuksella tavoitellaan myös sitä, että perustoimeentulotukea hakevat asiakkaat olisivat keskenään mahdollisimman yhdenvertaisessa asemassa.

Valtakunnallisena toimijana Kela pystyy kuntia tehokkaammin huolehtimaan kansalaisten taloudellisesta turvasta. Kelassa on käytettävissä asiakkaiden tiedot useista kansallisista järjestelmistä, mikä nopeuttaa käsittelyä sekä vähentää asiakkaan tarvetta esittää tulotietojaan hakemuksen yhteydessä. Samoin vähentyy tarve toimeentulotuen takaisinperintään.

Lakiesityksen mukaan rahoitusvastuu säilyisi nykyisellään. Valtio ja kunnat vastaavat puoliksi perustoimeentulotuen menoista.

Esityksen tavoitteena ei ole muuttaa toimeentulotuen tasoa eikä tuen myöntämisperusteita. Uudistuksen jälkeen asiakas toimittaa toimeentulotukihakemuksen Kelaan. Hakemus täydentävästä tai ehkäisevästä toimeentulotuesta voidaan kuitenkin tehdä suoraan kuntaan, jos asiakas on jo saanut päätöksen perustoimeentulotuesta. Kuntien sosiaalityöntekijät päättävät edelleen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Kela varmistaa, että asiakkaat ohjataan sosiaalityön piiriin niiden perusteiden mukaan, joista Kela ja kunnat ovat yhdessä sopineet.

Siirto toteutetaan sujuvasti ja asiakaslähtöisesti

Perustoimeentulotuen siirtoon valmistaudutaan Kelassa Toimeentulotuki 2017 -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on suunnitella ja toimeenpanna siirto asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja kuntien kanssa yhteistyössä. Hanke käy jatkuvaa keskustelua kuntien kanssa Kuntaliiton kautta.

Suuri osa Toimeentulotuki 2017 -hankkeen työtä tehdään osana Arkki-hanketta. Arkki-TOTU-hankkeessa rakennetaan perustoimeentulotuen käsittelyjärjestelmä, sen tukijärjestelmät ja sähköinen asiointipalvelu. Lisäksi toteutetaan toimeentulotukijärjestelmän yhteydet Kelan työnohjausjärjestelmään ja sosiaalitoimen kyselypalvelu Kelmuun.

Lisätietoja Kelassa antavat

Toimeentulotuki 2017 -hankkeen päällikkö Heli Kauhanen,
Arkki-hankkeen johtaja Katri-Leena Launis,
etunimi.sukunimi(at)kela.fi

Vakuutuspiirin johtajien yhteystiedot: www.kela.fi/vakuutuspiirit

Kelan vakuutuspiirien kautta kunnille välitetyissä hanketiedotteissa on koottu valmisteluihin liittyviä ajankohtaisia asioita.

Vuosi 2016
Hanketiedote 5/2016
Hanketiedote 4/2016
Hanketiedote 3/2016
Hanketiedote 2/2016
Hanketiedote 1/2016

Vuosi 2015
Hanketiedote 3/2015
Hanketiedote 2/2015
Hanketiedote 1/2015

Tilaa Toimeentulotuki 2017 -info

Kelan uutiskirje Toimeentulotuki 2017 -info välittää ajankohtaiset kuulumiset toimeentulotuen uudistuksesta ja perustoimeentulotuen siirrosta Kelan hoidettavaksi. Uutiskirje ilmestyy 4–6 kertaa vuodessa. Kirjeessä esitellään muun muassa ajankohtaisia tapahtumia ja esityksiä, tutkimusjulkaisuja ja blogikirjoituksia.

Tilaa uutiskirje

Lennäkki

Kela on laatinut yhteistyössä kuntien kanssa asiakkaille suunnatun infolehtisen, johon on koottu yleisiä tietoja toimeentulotuen uudistuksesta.

Toimeentulotuki uudistuu (pdf)
Utkomststödet förnyas (pdf)
Changes to social assistance payments (pdf)

Kieliversiot:

Viimeksi muokattu 13.1.2017
Sivu päivitetty 29.1.2015