Perustulokokeilu

Kelan johtama, eri tutkimuslaitoksien tutkijoista koostuva ryhmä selvittää, miten perustulokokeilu kannattaa toteuttaa. Hanke toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Tälle sivulle on koottu tietoa ja aineistoa selvitykseen liittyen.

Tavoitteena kartoittaa perustulokokeilun malleja

Hallitusohjelmaan on kirjattu perustulokokeilun toteutus. Kokeilun avulla pyritään selvittämään, miten sosiaaliturvaa voitaisiin muuttaa paremmin vastaamaan työelämän muutoksia. Tavoitteena on myös muuttaa sosiaaliturvaa osallistavaksi ja työhön kannustavaksi. Samalla pyritään vähentämään byrokratiaa ja yksinkertaistamaan monimutkaista etuusjärjestelmää.

Esiselvityksen tavoitteena on kartoittaa malli, jolla perustulokokeilu voidaan toteuttaa. Kokeilun avulla puolestaan arvioidaan perustulon vaikutuksia eri väestöryhmissä ja tehdään kokonaisarvio kustannuksista.

Hanke toteutetaan yhteistyössä

Esiselvityksen toteuttavat yhdessä seuraavat tahot:

 • Kelan tutkimusosasto
 • Helsingin yliopisto
 • Tampereen yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Turun yliopisto
 • Sitra
 • Ajatushautomo Tänk sekä
 • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus.

Hankkeeseen osallistuvat lisäksi Suomen Yrittäjät sekä kunta-alan, vero-oikeuden ja perustuslain asiantuntijoita. Tutkimusta johtaa Kelan yhteiskuntasuhteiden johtaja professori Olli Kangas (etunimi.sukunimi@kela.fi).

Aikataulu

 1. Esiselvitys käynnistyi lokakuun lopussa 2015
 2. Tuloksia esitellään ministeriöille ja muille viranomaisille siten, että selvitys olemassa olevasta tiedosta ja muualla kokeilluista malleista ja niiden tuloksista on valmiina keväällä 2016
 3. Edellisen työn tuloksena laaditaan kuvaus kokeiltavista malleista ja koeasetelmista loppuvuonna 2016
 4. Perustulokokeilun on suunniteltu alkavan vuonna 2017.

Lakiesitys lausuntokierrokselle 25.8.2016

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja lakiehdotuksesta, jolla toteutettaisiin perustulokokeilu. Esityksen mukaan kokeiluun otettaisiin mukaan satunnaisotannalla 2 000 Kelan työttömyysturvaetuuksien saajaa. Perustulon tasoksi esitetään 560 euroa kuukaudessa. Lausuntoaikaa on 9.9.2016 asti. Sen jälkeen hallitus antaa esityksen eduskunnalle.

Esiselvitysraportti

Tutkimusryhmä luovutti esiselvitysraportin sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylälle 30.3.

Julkaisuja

Blogikirjoituksia

Videoita

Yhteystiedot

yhteiskuntasuhteiden johtaja Olli Kangas, Kela
p. 0400 261 158

johtava tutkija Pertti Honkanen, Kela (mikrosimulaatiot, perustulon vaikutus verotukseen)
p. 020 634 1467

tutkija Anna-Kaisa Tuovinen, Kela (juridiset kysymykset)
p. 050 313 8835

toimitusjohtaja Markus Kanerva, Ajatushautomo Tänk (ulkomailla tehdyt perustulokokeilut)
p. 040 845 1881

tutkimusjohtaja Kari Hämäläinen, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (tutkimusotanta)
p. 040 304 5518

professori Pertti Koistinen, Tampereen yliopisto (työllisyysvaikutukset)
p. 050 318 6123

erityisasiantuntija Ellen Vogt, Kuntaliitto (perustulon vaikutus kuntiin)
p. 044 313 0170

viestintäsuunnittelija Milla Ikonen, Kela
p. 050 305 7861

Lisätietoa esiselvityshankkeesta ja perustulosta

Viimeksi muokattu 26.8.2016
Sivu päivitetty 4.11.2015