Perustulon maksamisen esteet

Perustulon saajan tulee ilmoittaa Kelaan perustuloon liittyvistä tai sen maksamisen estävistä muutoksista.

Perustulon maksamisen estäviä sosiaalietuuksia ovat:

 • lasten kotihoidon tuki
 • kaikki eläkkeet: kansaneläke, takuueläke, työeläkkeet
 • kuntoutusraha
 • aikuiskoulutustuki sekä opintoraha ja asumislisä
 • liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain tai rikosvahinkolain mukainen korvaus elatuksen menetyksestä
 • sotilasvammalain mukainen päiväraha, elinkorko, täydennyskorko tai huoltoeläke
 • maatalousyrittäjien luopumistuki
 • tapaturmalakien mukainen ansionmenetyskorvaus, päiväraha tai eläke
 • urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain mukainen tapaturma- tai perhe-eläke
 • kaikki edellä mainittuja etuuksia vastaavat ulkomailta maksettavat etuudet.

Perustuloon ei ole oikeutta henkilöllä

 • joka on ollut vähintään 90 päivää sairaalahoidossa tai siihen verrattavassa laitoshoidossa
 • joka suorittaa varusmies- tai siviilipalvelusta
 • joka suorittaa vankeusrangaistusta
 • johon sovelletaan työskentelyn perusteella vieraan valtion sosiaaliturvalainsäädäntöä
 • joka oleskelee ulkomailla yhtäjaksoisesti yli 30 päivää
 • jolla on edunvalvoja
 • jonka työttömyysetuus maksetaan kunnalle.

Jos perustulon maksamisen este poistuu perustulokokeilun aikana, Kela jatkaa perustulon maksamista erillisestä hakemuksesta.

Esimerkki

Matti valitaan perustulokokeiluun. Hän saa perustuloa 560 e/kk. Matti ilmoittaa Kelalle lähtevänsä suorittamaan siviilipalvelusta kesäkuussa 2017, jolloin perustulon maksaminen keskeytetään. Matille maksetaan sotilasavustusta.

Matin siviilipalvelus päättyy tammikuussa 2018. Matti hakee Kelalta perustuloa. Kela jatkaa perustulon maksamista Matille.

Viimeksi muokattu 29.6.2017
Sivu päivitetty 5.12.2016