Perustulon määrä ja maksaminen

Perustulon määrä on 560 euroa kuukaudessa. Kaikki perustulokokeilussa mukana olevat saavat perustuloa yhtä paljon. Jos perustuloa maksetaan kalenterikuukautta lyhyemmältä ajalta, perustulon määrä on 18,67 euroa päivältä.

Perustuloa maksetaan kokeiluryhmään kuuluville 1.1.2017–31.12.2018. Perustulo maksetaan kuukauden 2. pankkipäivänä. Poikkeus on tammikuu 2017, jolloin maksupäivä on 9.1.2017.

Perustulon määrä on sama koko kokeilun ajan, eivätkä sitä pienennä mitkään saajan muut tulot. Jos perustulokokeilussa mukana oleva työllistyy, hän saa ansiotulon lisäksi myös perustulon. Perustuloa vastaava summa kuitenkin vähennetään tietyistä samalta ajalta maksetuista sosiaalietuuksista.

Perustulon maksaminen voidaan keskeyttää, jos henkilö alkaa saada etuutta, joka estää perustulon maksamisen. Perustulon maksamisen estäviä etuuksia ovat muun muassa lasten kotihoidon tuki ja kaikki eläkkeet (kansaneläke, takuueläke, työeläkkeet).

Esimerkki

Annalle on maksettu työmarkkinatukea marraskuussa 2016. Hänet valitaan satunnaisotannassa perustulokokeilun kokeiluryhmään. Annalle maksetaan perustuloa 560e/kk 1.1.2017 alkaen.

Anna on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon eli TE-toimistoon. Maaliskuussa TE-toimisto tarjoaa hänelle koulutusta vastaavaa vakinaista työtä. 1.3.2017 alkaen Annalle maksetaan sekä perustulo 560e/kk että ansiotyöstä maksettava palkka. Anna saa siis pitää sekä perustulon että palkan.  Perustulo on veroton etuus, joten Anna maksaa veroa ainoastaan ansiotyöstä maksetusta palkasta.

 

 

Viimeksi muokattu 16.1.2017
Sivu päivitetty 5.12.2016