Riskienhallinta

Riskienhallinta on kiinteä osa päivittäistä toimintaamme ja sen johtamista. Riskienhallinnan avulla varmistamme tavoitteittemme ja perustehtävämme toteutumisen, toimintamme jatkuvuuden sekä  turvaamme henkilöstömme hyvinvoinnin. Riskienhallinnalla varmistamme myös hyvän hallintotavan toteutumisen.

Kokonaisvastuu Kelan riskienhallinnasta on pääjohtajalla. Muut johtajat vastaavat riskienhallinnasta vastuutoimialoillaan. Tulosyksiköiden johto ja esimiehet vastaavat oman vastuualueensa riskienhallinnasta. Lisäksi jokainen toimihenkilö huolehtii riskienhallinnasta omassa tehtävässään.

Riskienhallinnan toteutus

Tunnistamme ja arvioimme tavoitteisiimme liittyvät keskeiset riskit ja mahdollisuudet kiinteänä osana strategista suunnittelua sekä päivittäistä toimintaa. Riskienhallintatoimenpiteillä varmistamme, että vastaamme asiakkaidemme, kumppaniemme ja yhteiskunnan tarpeisiin tavoitteiden mukaisesti.

Arvioimme ja seuraamme riskien ja riskienhallinnan tilaa aktiivisesti ja raportoimme tilanteesta vähintään neljännesvuosittain. 

Sisäisellä valvonnalla varmistamme, että toteutamme strategiaamme tuloksellisesti ja riskejä hallitaan asianmukaisesti. Toteutamme sisäistä valvontaa kaikilla organisaatiotasoilla, mutta erityisesti operatiivisessa toiminnassa sisäinen valvonta on jatkuvaa ja osa päivittäisiä toimia.

Sisäinen tarkastus vastaa riskienhallinnan toimivuuden ja laadun arvioinnista.

Kehitämme jatkuvasti riskienhallinnan menettelyitämme.

Keskeisimmät riskit vuonna 2018

Vuoden 2018 osalta olemme tunnistaneet seuraavat keskeisimmät riskit.

  • henkilöstöresurssien ja osaamisen kohdentaminen
  • kyber- ja tietoturvallisuusuhkat
  • tietojärjestelmien ja -varastojen keskeneräisyys
  • maineriski

 

 

Viimeksi muokattu 15.2.2018
Sivu päivitetty 11.4.2017