Korvauksen hakeminen

Sairaanhoitokorvauksia voi Kelasta hakea

 • asiakas lomakkeella SV 127
 • suorakorvaussopimuksen tehnyt palvelujen tuottaja lomakkeella SV 132
 • yhteisöasiakas, kuten työnantaja, sosiaalihuollon toimielin, vakuutusyhtiö tai Potilasvakuutuskeskus lomakkeella SV 131.

Jos asiakas hakee korvausta samalla kertaa useammasta sairaanhoitokustannuksesta, riittää yksi hakemus.

Asiakas tarvitsee hakemuksensa liitteeksi hoidon antajalta selvityksen annetuista hoidoista ja tehdyistä tutkimuksista. Selvitys tulee antaa Kelan lomakkeella tai Kelan hyväksymällä lomakkeella.

Kelan selvityslomakkeita ovat:

 • Selvitys lääkärin antamasta hoidosta ja perityistä palkkioista, SV 120
 • Tutkimus- tai hoitomääräys, SV 3
 • Laboratoriotutkimusmääräys, SV 3a
 • Tutkimus- ja hoitomääräys fysioterapiaan, SV 3 FM
 • Selvitys annetusta fysioterapiasta, SV 3 FS
 • Selvitys hammaslääkärin/erikoishammaslääkärin antamasta hoidosta ja perityistä palkkioista, SV 126
 • Tutkimus- ja hoitomääräys suuhygienistille, SV 3SHM
 • Selvitys suuhygienistin antamasta hoidosta ja perityistä palkkioista, SV 3SHS

Lomakkeita voi tilata sähköpostitse osoitteesta lomakevarasto(at)kela.fi.

Asiakas näkee sairaanhoitokorvaustietonsa asiointipalvelusta

Kelan asiointipalvelussa asiakas voi katsoa, paljonko hän on saanut Kelasta korvauksia sairaanhoidosta.

Sairaanhoitokorvausten tiedoissa näkyvät kaikki korvaukset, jotka on maksettu asiakkaalle itselleen tai muulle maksun saajalle (esim. suorakorvauksena terveydenhuollon palvelujen tuottajalle). Palveluun kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla.

Viimeksi muokattu 06.03.2013
Sivu päivitetty 19.10.2012