Sairauspäivärahan määrä ja maksaminen

Sairauspäivärahan määrä lasketaan yleensä verotuksessa todettujen työtulojen mukaan. Jos työkyvyttömyys alkaa vuonna 2016, sairauspäivärahan määrä lasketaan vuoden 2014 verotettujen työtulojen mukaan.

Työtulot tarkistetaan palkkakertoimella. Työtuloja ovat muun muassa palkkatulot ja YEL- ja MYEL-työtulo. Työtuloiksi ei katsota esimerkiksi tekijänoikeuskorvauksia tai työsuhdeoptioita.

Laskurit

Arvioi sairauspäivärahasi määrä ja päivärahakauden kesto laskurilla.

Laskuriin

Sairauspäivärahan määrän voit arvioida laskurilla. Voit laskea myös sairauspäivärahakauden keston eli sen, kuinka monta päivää sairauspäivärahaa voi saada.

Sairauspäivärahaa maksetaan arkipäiviltä. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin. Arkipyhiä ei lasketa arkipäiviksi.

Maksupäivä

Saat päivärahan jälkikäteen maksukausittain. Ensimmäinen erä maksetaan 6 arkipäivän ja seuraava 25 päivän jälkeen. Kelan asiointipalvelusta näet sairauspäivärahan seuraavan maksupäivän.

Vähimmäispäiväraha

Voit saada sairauspäivärahaa, vaikka sinulla ei olisi työtuloja. Jos päiväraha jäisi vähimmäismääräistä päivärahaa pienemmäksi, maksetaan vähimmäismäärä 23,93 e/päivä sen jälkeen, kun 55 kalenteripäivää on yhdenjaksoisesti kulunut työkyvyttömyyden alkamisesta. Samalta ajalta maksetut muut lakisääteiset etuudet ja eläkkeet voivat vähentää sairauspäivärahan määrää. Päiväraha voi tämän johdosta jäädä myös vähimmäismäärää pienemmäksi tai sitä ei makseta ollenkaan.

Viimeksi muokattu 20.9.2016
Sivu päivitetty 1.1.2016