Sairauspäivärahan määrä

Sairauspäivärahan määrä lasketaan yleensä verotuksessa vahvistettujen työtulojen mukaan. Vuonna 2016 alkavan työkyvyttömyyden perusteella maksettava päiväraha lasketaan vuoden 2014 verotettujen työtulojen mukaan.

Työtulot tarkistetaan palkkakertoimella. Työtuloa ovat muun muassa palkkatulot ja eräät ansiotulot. Työtuloiksi ei katsota esimerkiksi tekijänoikeuskorvauksia tai työsuhdeoptioita.

Sairauspäivärahan määrän voit arvioida laskurilla. Voit laskea myös sairauspäivärahakauden pituuden eli kuinka kauan päivärahaa maksetaan.

Laskurit

Arvioi sairauspäivärahasi määrä ja päivärahakauden pituus laskurilla.

Laskuriin

Vähimmäispäiväraha

Päivärahan määrään vaikuttaa myös se, oletko työntekijä tai yrittäjä tai ammatinharjoittaja. Lisäksi määrään voi vaikuttaa se, oletko esimerkiksi ollut kuntoutuksessa, opiskellut, ollut sairaana tai työttömänä. Määrään vaikuttavat myös tulojen vaihtelut.

Voit saada sairauspäivärahaa myös, vaikka sinulla ei olisi lainkaan työtuloja. Tällöin päivärahaa maksetaan vähintään 23,93 euroa arkipäivältä sen jälkeen, kun työkyvyttömyys on kestänyt yhtäjaksoisesti  55 päivää. Maksettava määrä voi jäädä pienemmäksi, tai maksettavaa ei jää lainkaan, jos päivärahasta pitää vähentää samalta ajalta maksettava muu etuus (esim. osatyökyvyttömyyseläke).

Arkipäiviin lasketaan päivät maanantaista lauantaihin pois lukien arkipyhät.

Sairauspäivärahan laskemisessa käytetään seuraavaa laskukaavaa

Vuosityötulo e/v Päivärahan laskentakaavat e/arkipv
enintään 1 408 ei päivärahaa
1 409–30 000 0,7 x vuosityötulo : 300
30 001–56 443 70,00 + 0,35 x (vuosityötulo - 30 000) : 300
yli 56 443 100,85 + 0,25 x (vuosityötulo - 56 443) : 300

Laskentakaavat ovat samat työntekijällä ja yrittäjällä, YEL- tai MYEL-vakuutetulla yrittäjällä vuosityötulo vastaa eläkevakuutuksen (YEL- tai MYEL-vakuutuuksen) vuosityötuloa. Palkan mukaan lasketun päivärahan työtulosta tehdään ennen laskentaa tulonhankkimisvähennys sekä 4,60 %:n vakuutusmaksuvähennys.

Viimeksi muokattu 3.5.2016
Sivu päivitetty 1.1.2016