Sairauspäivärahan määrä

Sairauspäivärahan määrä lasketaan yleensä verotuksessa todettujen työtulojen mukaan. Jos työkyvyttömyys alkaa vuonna 2017, sairauspäivärahan määrä lasketaan vuoden 2015 verotettujen työtulojen mukaan.

Työtulot tarkistetaan palkkakertoimella. Työtuloja ovat muun muassa palkkatulot ja YEL- ja MYEL-työtulo. Työtuloiksi ei katsota esimerkiksi tekijänoikeuskorvauksia tai työsuhdeoptioita.

Laskurit

Arvioi sairauspäivärahasi määrä, omavastuuaika ja kuinka kauan sairauspäivärahaa voit saada.

Laskuriin

Vähimmäispäiväraha

Voit saada sairauspäivärahaa, vaikka sinulla ei olisi työtuloja. Jos päiväraha jäisi vähimmäismääräistä päivärahaa pienemmäksi, maksetaan vähimmäismäärä 23,73 e/päivä sen jälkeen, kun 55 kalenteripäivää on yhdenjaksoisesti kulunut työkyvyttömyyden alkamisesta. Samalta ajalta maksetut muut lakisääteiset etuudet ja eläkkeet voivat vähentää sairauspäivärahan määrää. Päiväraha voi tämän johdosta jäädä myös vähimmäismäärää pienemmäksi tai sitä ei makseta ollenkaan.

Maksaminen

Sairauspäivärahaa maksetaan omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika on yleensä sairastumispäivä ja sitä seuraavat 9 arkipäivää.

Sairauspäivärahaa maksetaan arkipäiviltä. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin. Arkipyhiä ei lasketa arkipäiviksi.

Maksupäivä

Saat päivärahan jälkikäteen maksukausittain. Ensimmäinen erä maksetaan 6 arkipäivän ja seuraava 25 päivän jälkeen. Kelan asiointipalvelusta näet sairauspäivärahan seuraavan maksupäivän.

Enimmäisaika

Sairauspäivärahaa maksetaan enintään 300 arkipäivältä eli noin vuoden ajan. Saat sairauspäivärahaa enintään sen kuukauden loppuun, jota seuraavan kuukauden aikana 300 päivärahapäivää tulisi täyteen. Voit saada sairauspäivärahaa saman sairauden vuoksi uudelleen vasta, kun olet ollut työkykyinen vuoden ajan. Jos työkyvyttömyytesi johtuu kokonaan uudesta sairaudesta, voit saada sairauspäivärahaa normaalisti.

Enimmäisaikaan lasketaan mukaan edeltäneeltä 2 vuodelta kaikki päivät, joilta sinulla on ollut oikeus  sairauspäivärahaan. Mukaan lasketaan siis myös ne päivät, joina olet ollut työkyvytön mutta joina sinulle ei esimerkiksi vuositulojen vähyyden vuoksi ole maksettu sairauspäivärahaa.

Lisäpäivät

Jos palaat työhön, kun olet saanut sairauspäivärahaa enimmäisajan, voit vähintään 30 päivän yhtäjaksoisen työskentelyn jälkeen saada sairauspäivärahaan 50 lisäpäivää.

Lue lisää:

Viimeksi muokattu 3.1.2017
Sivu päivitetty 1.1.2017