Sairauspäivärahan määrä ja maksaminen

Sairauspäivärahan määrä lasketaan yleensä verotuksessa vahvistettujen työtulojen mukaan. Kun työkyvyttömyys alkaa vuonna 2016, sairauspäivärahan määrä lasketaan vuoden 2014 verotettujen työtulojen mukaan.

Laskurit

Arvioi sairauspäivärahasi määrä ja päivärahakauden kesto laskurilla.

Laskuriin

Työtulot tarkistetaan palkkakertoimella. Työtuloa ovat muun muassa palkkatulot ja eräät ansiotulot. Työtuloiksi ei katsota esimerkiksi tekijänoikeuskorvauksia tai työsuhdeoptioita.

Sairauspäivärahan määrän voit arvioida laskurilla. Voit laskea myös sairauspäivärahakauden keston eli sen, kuinka monta päivää sairauspäivärahaa maksetaan.

Sairauspäivärahaa maksetaan arkipäiviltä. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin. Arkipyhiä ei lasketa arkipäiviksi.

Vähimmäispäiväraha

Voit saada sairauspäivärahaa, vaikka sinulla ei olisi työtuloja. Tällöin päivärahaa maksetaan vähintään 23,93 euroa jokaiselta arkipäivältä sen jälkeen, kun työkyvyttömyys on kestänyt yhtäjaksoisesti 55 päivää. Summa voi jäädä pienemmäksi, jos sairauspäivärahasta pitää vähentää jokin muu samalta ajalta maksettava etuus (esim. osatyökyvyttömyyseläke). On myös mahdollista, ettei sairauspäivärahaa jää vähennysten jälkeen ollenkaan maksettavaksi.

Viimeksi muokattu 24.8.2016
Sivu päivitetty 1.1.2016