Sairauspäivärahan maksaminen

Saat sairauspäivärahaa vasta, kun työkyvyttömyytesi on kestänyt omavastuuajan. Sairauspäivärahakauden laskurilla voit itse laskea omavastuuajan ja sairauspäivärahakauden pituuden.

Sairauspäiväraha maksetaan omavastuuajan jälkeen työnantajallesi siltä ajalta, jolta saat sairausajan palkkaa. Jos sairausajan palkkaa maksavia työnantajia on useita, päiväraha jaetaan maksettujen palkkojen suhteessa kullekin työnantajalle. Jos päivärahasi on suurempi kuin sairausajalta saadut palkat, erotus maksetaan itsellesi.

Omavastuuaika

Omavastuuaika on

  • sairastumispäivä ja 9 seuraavaa arkipäivää
  • yksi arkipäivä, jos työkyvyttömyytesi alkaa samasta syystä uudelleen 30 päivän sisällä edellisen sairauspäivärahan maksamisesta tai
  • sairastumispäivä ja sitä seuraavat 3 arkipäivää, jos olet YEL-vakuutettu
  • sairastumispäivä ja sitä seuraavat 3 kalenteripäivää, jos olet MYEL-vakuutettu.

Jos olet YEL- tai MYEL-vakuutettu voit saada YEL-päivärahaa tai Mela-päivärahaa sairauspäivärahan omavastuuajalta. Jos sinulla on molemmat vakuutukset, voit saada sekä YEL- että Mela-päivärahaa.

Omavastuuaikaa ei ole, jos sairauspäivärahaan oikeuttava työkyvyttömyys alkaa tai jatkuu välittömästi sitä edeltäneen osasairauspäivärahan tai kuntoutusrahan jälkeen.

Jos olet työtön, saat työttömyyspäivärahaa sairauspäivärahan omavastuuajalta joko työttömyyskassasta tai Kelasta.

Arkipäiviä ovat muut päivät kuin sunnutai-, pyhä- tai arkipyhäpäivät.

Maksupäivä

Saat päivärahan jälkikäteen maksukausittain. Ensimmäinen erä maksetaan 6 arkipäivän ja seuraava 25 päivän jälkeen. Kelan asiointipalvelusta näet sairauspäivärahan seuraavan maksupäivän.

Päivärahaa maksetaan enintään noin vuoden

Päivärahaa maksetaan enintään 300 arkipäivältä eli noin vuoden ajalta. Saat sairauspäivärahaa enintään sen kuukauden loppuun, jota seuraavan kuukauden aikana 300 sairauspäivärahapäivää tulee täyteen. Voit saada sairauspäivärahaa saman sairauden vuoksi uudelleen vasta, kun olet ollut työkykyinen vuoden ajan. Jos työkyvyttömyytesi johtuu kokonaan uudesta sairaudesta, voit saada sairauspäivärahaa normaalisti.

Enimmäisaikaan lasketaan mukaan edeltäneiltä kahdelta vuodelta kaikki päivät, joilta sinulla on ollut oikeus Kelan sairauspäivärahaan. Mukaan lasketaan siis myös ne päivät, jolloin olet ollut työkyvytön, mutta sinulle ei esimerkiksi vuositulojen vähyyden vuoksi ole maksettu sairauspäivärahaa.

Jos palaat työhön, kun olet saanut sairauspäivärahaa enimmäisajan, voit yli 30 päivän yhtäjaksoisen työskentelyn jälkeen tarvittaessa saada jatkoaikaa sairauspäivärahaan.

Sairauspäivärahalla on tarkoitus korvata ansionmenetystä alle vuoden kestävän sairauden aikana. Jos sairautesi jatkuu yli vuoden, voit hakea työkyvyttömyyseläkettä. Jos työkyvyttömyyseläkehakemuksesi käsittely on kesken tai se on hylätty, voit hakea työttömyysetuutta, jos olet edelleen työkyvytön etkä voi palata työhösi. Tällöin sinun tulee ilmoittautua työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon. Voit ilmoittautua työnhakijaksi myös, jos työsuhteesi on yhä voimassa, mutta työnantajasi ei voi tarjota sinulle työkykysi mukaista työtä.

Lisätietoja

Viimeksi muokattu 11.4.2016
Sivu päivitetty 19.10.2012