Sairausvakuutusmaksut

Kelan sairausvakuutuksen rahoitus on jaettu työtulovakuutuksen ja sairaanhoitovakuutuksen rahoitukseen.

  • Työnantaja osallistuu työtulovakuutuksen rahoitukseen maksamalla työnantajan sairausvakuutusmaksun (ent. sosiaaliturvamaksu)  jokaisesta työntekijästään, joka on sairausvakuutuslain mukaan Suomessa vakuutettu. Työnantajan ei tarvitse maksaa sosiaaliturvamaksua alle 16-vuotiaasta eikä 68 vuotta täyttäneestä vakuutetusta.
  • Työntekijän sairausvakuutusmaksut, joita ovat päiväraha- ja sairaanhoitomaksut, sisältyvät palkasta tehtävään ennakonpidätykseen.
  • Yrittäjä maksaa sairausvakuutuksen päivärahamaksun ja sairaanhoitomaksun ennakkoperinnän yhteydessä.

Työtulovakuutus

Työtulovakuutuksesta maksetaan esimerkiksi. sairauspäivä-, vanhempainpäivä- ja kuntoutusrahat sekä työnantajille työterveyshuollon järjestämisestä maksettavat korvaukset.

Työtulovakuutus rahoitetaan

Sairaanhoitovakuutus

Sairaanhoitovakuutuksesta maksetaan mm. lääke-, lääkärinpalkkio-, tutkimus- ja hoito- sekä matkakorvaukset ja kuntoutuspalveluja.

Sairaanhoitovakuutusta rahoitetaan sairaanhoitomaksulla, joka peritään ennakonperinnän yhteydessä etuudensaajilta. Vuonna 2017 palkansaajilta tai yrittäjiltä ei peritä sairaanhoitomaksua.

  • Suomessa vakuutetut henkilöt rahoittavat sairaanhoitovakuutuksesta 21 % vuonna 2017 (55 % vuonna 2016). Valtion maksuosuus on noin 79 % (45 % vuonna 2016).

Lue lisää

Viimeksi muokattu 20.12.2016
Sivu päivitetty 1.1.2017