Sateenkaariperheen etuudet

Katso, miten sateenkaariperheiden etuudet muuttuvat maaliskuussa 2017.

Vanhempainraha

Myös samaa sukupuolta olevat, parisuhteensa rekisteröineet puolisot voivat jäädä vanhempainvapaalle ja saada vanhempainrahaa (tai osittaista vanhempainrahaa). Rekisteröidyssä parisuhteessa elävät voivat päättää, kumpi puolisoista jää hoitamaan lasta vanhempainrahakaudelle. Puolisot voivat myös jakaa vanhempainrahakauden keskenään niin, että he hoitavat lasta eri aikoina. Molemmat vanhemmat eivät voi olla kuitenkaan vapaalla yhtä aikaa (poikkeuksena osittainen vanhempainraha).

Vanhempainrahaoikeuden yksityiskohtiin vaikuttaa se, onko rekisteröidyn parisuhteen osapuoli adoptoinut kumppaninsa lapsen.

Käytännössä vanhempainrahaoikeus koskee vain naispareja, sillä isän vanhempainrahan edellytyksenä on lain mukaan avio- tai avoliitto lapsen äidin kanssa.

Perheen sisäinen adoptio

Jos olet adoptoinut puolisosi lapsen tai adoptiolapsen, joka ei ole adoptiohetkellä vuotta vanhempi, voit saada adoptiovanhemman isyysrahaa tai vanhempainrahaa. Parisuhteenne voi olla rekisteröity lapsen syntymän jälkeen, mutta rekisteröinnin on täytynyt tapahtua ennen sitä päivää, josta alkaen haet etuutta. Rekisteröidyn parisuhteen osapuolilla on sukupuolestaan riippumatta oikeus isyysrahaan.

Jos puolisollesi on maksettu lapsesta äitiysrahaa, vanhempainrahakauden pituus on 158 arkipäivää. Jos kummallakaan rekisteröidyn parisuhteen osapuolella ei ole ollut oikeutta äitiysrahaan, adoptiovanhemman vanhempainrahakauden pituus on 200 arkipäivää. Kauden pituutta lyhentävät puolisolle mahdollisesti jo maksetut vanhempainrahapäivät.

Joustavaa hoitorahaa voi saada alle 3-vuotiaan lapsen isä, äiti ja virallinen huoltaja.

Ei perheen sisäistä adoptiota

Vanhempainvapaalle voi jäädä myös se puoliso, joka ei ole lapsen biologinen vanhempi tai adoptiovanhempi. Tällöin edellytetään kuitenkin, että olet parisuhteessa, joka on rekisteröity ennen lapsen syntymää tai adoptiota. Lisäksi sinun pitää asua puolisosi ja lapsen kanssa samassa taloudessa. Adoptiolapsesta, joka ei ole kummankaan puolison biologinen lapsi ja jonka vain toinen puoliso on adoptoinut, maksetaan vanhempainrahaa, jos lapsi on ollut alle 7-vuotias hoitoon otettaessa.

Kun toinen puolisoista on lapsen biologinen vanhempi, vanhempainrahakausi alkaa äitiysrahakauden päättyessä. Jos toinen rekisteröidyn parisuhteen osapuolista on adoptoinut lapsen, mutta hänen puolisonsa ei ole adoptoinut lasta perheen sisäisesti, vanhempainrahakausi alkaa sinä päivänä, jolloin lapsi on otettu hoitoon.

Puolisolla, joka ei ole lapsen biologinen tai adoptiovanhempi, ei ole oikeutta isyysrahaan.

Päivärahojen hakeminen

Kohdassa Vanhempainrahan hakeminen kerrotaan hakuajoista ja muista ohjeista. Vanhempainrahan voi hakea verkossa.

Isyysrahaa haetaan Isän vanhempainetuushakemuksella (SV 29a), vaikka kyseessä olisi naispuolinen adoptiovanhempi. Etuutta voi hakea myös verkossa.

Elatustuki

Naisparin lapsella voi olla oikeus elatustukeen, jos avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyyttä ei ole vahvistettu. Miesparin lapsi ei voi saada elatustukea samalla perusteella.

Hedelmöityshoidot

Kela korvaa osan hedelmöityshoitojen kustannuksista, jos lapsettomuus johtuu sairaudesta. Saat lisätietoja korvauskäytännöistä ja korvaustaksoista.

Viimeksi muokattu 9.1.2017
Sivu päivitetty 15.12.2015