Some-kampanja: #äitiyspakkaus2016

Tausta

Voit jakaa omia tunnelmiasi vuoden 2016 äitiyspakkauksesta Instagramissa, Twitterissä tai Facebookissa käyttämällä julkisella tililläsi tunnistetta #äitiyspakkaus2016. Täggää kuviin myös Kela, esimeriksi Instagamissa @kela_fpa.

Kela arpoo pitkin vuotta lapsiystävällisiä palkintoja kaikkien kuvien jakaneiden kesken!

Lyhyet kilpailusäännöt

Vuoden 2016 äitiyspakkauksen kunniaksi järjestämme some-kampanjan, jonka aikana voit jakaa omia tunnelmiasi tämän vuoden äitiyspakkauksesta sosiaalisessa mediassa.

Jaa kuva äitiyspakkauksen tuotteista esimerkiksi lapsimallin päällä tunnisteella #äitiyspakkaus2016. Merkitse kuvaan myös Kela (esimerkiksi Instagramissa @kela_fpa) ja voit voittaa lapsiystävällisiä palkintoja! Arvomme palkintoja kuvia jakaneiden kesken pitkin vuotta. Kilpailuun osallistuvan Facebook- ja Instagram-tilin tulee olla avoin, jotta näemme kuvasi.

Tarkempiin kilpailusääntöihin voit tutustua alla.

Kilpailusäännöt

#äitiyspakkaus2016-some-kampanja
1. Kilpailun järjestäjä
Nimi: Kansaneläkelaitos (dokumentissa “Kela”)
Y-tunnus: 0246246-0
Postiosoite: Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki

2. Kilpailun alkamis- ja päättymispäivä sekä osallistumiskelpoisuus
Kilpailu järjestetään 17.4.2015 ja jatkuu, kunnes vuoden 2017 äitiyspakkausta aletaan jakaa.
Kilpailuun voivat osallistua kaikki henkilöt, pois lukien Kelan työntekijät, jotka ovat osallistuneet kilpailun suunnitteluun, valmisteluun tai toteutukseen, sekä näiden perheenjäsenet.
Jos kilpailuun osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai näiden sääntöjen vastaisesta osallistumisesta, on Kelalla oikeus hylätä osallistuminen.

3. Voittajien valitseminen ja ajankohta
Kilpailun voittajat arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken. Palkintoja arvotaan pitkin kilpailuaikaa. Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Mikäli arvonnan voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa, on Kelalla oikeus valita tilalle toinen voittaja.

4. Palkinnot
Kilpailussa arvotaan lapsiystävällisiä palkintoja kaikkien kuvia jakaneiden kesken koko kilpailujakson ajan. Palkintoja ei voi koskaan muuttaa rahaksi tai muuhun tavaraan tai tapahtumaan.

5. Säännöt koskevat kaikkia osallistujia
Osallistumalla kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan kilpailun virallisia sääntöjä.

6. Henkilötietojen käsittely
Kela käsittelee kilpailuun osallistuvien tietoja ainoastaan kilpailun ja arvonnan toteuttamiseksi sekä palkinnon luovuttamiseksi. Kela ei luovuta osallistujien tietoja Kelan ulkopuolelle kolmansille tahoille eikä käytä näitä suoramarkkinointiin. Lisätietoja tietosuojasta löytyy alla olevasta rekisteriselosteesta.

7. Voittajien nimien julkaiseminen
Kilpailuun osallistujat myöntävät kilpailun järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan valokuvan etunimen / nimimerkin kera Kelan Instagram- tai Facebook-sivulla kisaan liittyen.

8. Järjestäjän ja kilpailuun osallistujan vastuut
Kela vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Kilpailuun osallistujat vapauttavat Kelan sekä kilpailun mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.
Kela ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Voittajan velvollisuutena on vastata kaikista muista palkinnon vastaanottamiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

9. Oikeudet kilpailun puitteissa toimitettuun materiaaliin
Osallistumalla kilpailuun osallistuja vakuuttaa, että hän on luonut kilpailuun toimittamansa materiaalin (”Kilpailumateriaali”) itse. Osallistuja vakuuttaa ja vastaa, että Kilpailumateriaali tai sen hyödyntäminen ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastaista.

Osallistumalla kilpailuun osallistuja antaa Kelalle oikeuden nostaa kilpailukuvia Kelan Instagram- ja Facebook-tilille. Kilpailukuvien yhteydessä kerrotaan aina Instagram-tili / käyttäjän nimi, josta alkuperäinen kuva on julkaistu.

10. Muut ehdot
Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Kelan niiden nojalla tekemiä päätöksiä.

Kilpailun sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan kilpailuun mahdollisesti liittyvien Kelasta riippumattomien palvelujen, kuten Facebookin, Twitterin, YouTuben tai Instagramin käyttöehtoja.

Mitkään Kelan järjestämät kilpailut Facebookissa, Instagramissa tai Twitterissä eivät ole Facebookin , Instagramin tai Twitterin järjestämiä, tukemia tai sponsoroimia ja näin ollen kilpailuun osallistujan tulee vapauttaa Facebook, Instagram ja Twitter kaikista vastuista kilpailujen osalta.

Rekisteriseloste
 

1. Rekisterinpitäjä    

Nimi: Kansaneläkelaitos
Y-tunnus: 0246246-0
Postiosoite: Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki

2. Vastaava taho

Kelan viestintäryhmä

viestinta@kela.fi

3. Rekisterin nimi

#äitiyspakkaus2016-Instagram-kisan rekisteriseloste

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)    

Henkilötietoja käytetään ainoastaan kilpailun ja arvonnan toteuttamiseksi, palkintojen luovuttamiseksi sekä Kelan ja kilpailuun osallistuneiden henkilöiden väliseen viestintään liittyen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia kilpailuun osallistuneen itsensä luovuttamia tietoja:

- Henkilön etu- ja sukunimi
- Sähköpostiosoite
- Puhelinnumero
- Instagram-tilin käyttäjänimi

6. Säännönmukaiset tietolähteet    

Rekisteri sisältää vain kilpailuun osallistuneen omasta aloitteestaan antamia tietoja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin sisältämiä tietoja ei luovuteta Kelan ulkopuolelle. Tietoja ei myöskään siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.
Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 2. mainittuun rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet    

Sähköisesti tallennetut tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Manuaalista aineistoa ei ole.

 

Instagram-kisa: #äitiyspakkausmuisto

Kisa on päättynyt 17.4.2016. Kiitämme kaikkia osallistuneita äitiyspakkausmuistonsa jakamisesta!

Tausta


Vuoden 2016 äitiyspakkaus julkistetaan pe 4.3. Samana päivänä lanseerataan nostalginen Instagram-kisa, joka aktivoi suomalaiset muistelemaan äitiyspakkausmuistojaan menneiltä vuosilta ja vuosikymmeniltä.

Kilpailuun voi osallistua jakamalla äitiyspakkausmuistonsa julkiselle Instagram-tililleen.
Kilpailuaika on 4.3.–17.4.2016. Kela arpoo kilpailujakson aikana lapsiystävällisiä palkintoja kaikkien kuvia jakaneiden kesken.

Lyhyet kilpailusäännöt


Jaa kuva äitiyspakkausmuistostasi tunnisteella #äitiyspakkausmuisto ja @kela_fpa Instagramissa ja voita lapsiystävällisiä palkintoja!

Vuoden 2016 äitiyspakkauksen julkistamisen kunniaksi järjestämme kuvakilpailun. Arvomme lapsiystävällisiä palkintoja kaikkien kuvia jakaneiden kesken koko kilpailujakson ajan. Kilpailuaika on 4.3.–17.4.2016.

Osallistu arvontaan jakamalla kuva omasta äitiyspakkausmuistostasi. Kuvan tietoihin tulee merkitä tunniste #äitiyspakkausmuisto ja merkitä Kelan Instagram-tili @kela_fpa. Kilpailuun osallistuvan Instagram-tilin tulee olla avoin.

Tutustu tarkempiin kilpailusääntöihin alla.

Kilpailusäännöt


#äitiyspakkausmuisto-Instagram-kisa
1. Kilpailun järjestäjä
Nimi: Kansaneläkelaitos (dokumentissa “Kela”)
Y-tunnus: 0246246-0
Postiosoite: Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki

2. Kilpailun alkamis- ja päättymispäivä sekä osallistumiskelpoisuus
Kilpailu järjestetään 4.3.–17.4.2016.
Kilpailuun voivat osallistua kaikki henkilöt, pois lukien Kelan työntekijät, jotka ovat osallistuneet kilpailun suunnitteluun, valmisteluun tai toteutukseen, sekä näiden perheenjäsenet.
Jos kilpailuun osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai näiden sääntöjen vastaisesta osallistumisesta, on Kelalla oikeus hylätä osallistuminen.

3. Voittajien valitseminen ja ajankohta
Kilpailun voittajat arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken. Palkintoja arvotaan pitkin kilpailuaikaa. Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Mikäli arvonnan voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa, on Kelalla oikeus valita tilalle toinen voittaja.

4. Palkinnot
Kilpailussa arvotaan lapsiystävällisiä palkintoja kaikkien kuvia jakaneiden kesken koko kilpailujakson ajan. Palkintoja ei voi koskaan muuttaa rahaksi tai muuhun tavaraan tai tapahtumaan.

5. Säännöt koskevat kaikkia osallistujia
Osallistumalla kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan kilpailun virallisia sääntöjä.

6. Henkilötietojen käsittely
Kela käsittelee kilpailuun osallistuvien tietoja ainoastaan kilpailun ja arvonnan toteuttamiseksi sekä palkinnon luovuttamiseksi. Kela ei luovuta osallistujien tietoja Kelan ulkopuolelle kolmansille tahoille eikä käytä näitä suoramarkkinointiin. Lisätietoja tietosuojasta löytyy alla olevasta rekisteriselosteesta.

7. Voittajien nimien julkaiseminen
Kilpailuun osallistujat myöntävät kilpailun järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan etunimen ja asuinpaikkakunnan Kelan Instagram-sivulla kisaan liittyen.

8. Järjestäjän ja kilpailuun osallistujan vastuut
Kela vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Kilpailuun osallistujat vapauttavat Kelan sekä kilpailun mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.
Kela ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Voittajan velvollisuutena on vastata kaikista muista palkinnon vastaanottamiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

9. Oikeudet kilpailun puitteissa toimitettuun materiaaliin
Osallistumalla kilpailuun osallistuja vakuuttaa, että hän on luonut kilpailuun toimittamansa materiaalin (”Kilpailumateriaali”) itse. Osallistuja vakuuttaa ja vastaa, että Kilpailumateriaali tai sen hyödyntäminen ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastaista.

Osallistumalla kilpailuun osallistuja antaa Kelalle oikeuden nostaa kilpailukuvia Kelan Instagram-tilille. Kilpailukuvien yhteydessä kerrotaan aina Instagram-tili, josta alkuperäinen kuva on julkaistu.

10. Muut ehdot
Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Kelan niiden nojalla tekemiä päätöksiä.

Kilpailun sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan kilpailuun mahdollisesti liittyvien Kelasta riippumattomien palvelujen, kuten Facebookin, Twitterin, YouTuben tai Instagramin käyttöehtoja.

Mitkään Kelan järjestämät kilpailut Facebookissa tai Instagramissa eivät ole Facebookin tai Instagramin järjestämiä, tukemia tai sponsoroimia ja näin ollen kilpailuun osallistujan tulee vapauttaa Facebook ja Instagram kaikista vastuista kilpailujen osalta.

Rekisteriseloste
 

1. Rekisterinpitäjä    

Nimi: Kansaneläkelaitos
Y-tunnus: 0246246-0
Postiosoite: Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki

2. Vastaava henkilö    

Pauliina Venäläinen
Sähköposti: pauliina.venalainen@kela.fi

3. Rekisterin nimi

#äitiyspakkausmuisto-Instagram-kisan rekisteriseloste

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)    

Henkilötietoja käytetään ainoastaan kilpailun ja arvonnan toteuttamiseksi, palkintojen luovuttamiseksi sekä Kelan ja kilpailuun osallistuneiden henkilöiden väliseen viestintään liittyen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia kilpailuun osallistuneen itsensä luovuttamia tietoja:

- Henkilön etu- ja sukunimi
- Sähköpostiosoite
- Puhelinnumero
- Instagram-tilin käyttäjänimi

6. Säännönmukaiset tietolähteet    

Rekisteri sisältää vain kilpailuun osallistuneen omasta aloitteestaan antamia tietoja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin sisältämiä tietoja ei luovuteta Kelan ulkopuolelle. Tietoja ei myöskään siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.
Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 2. mainittuun rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet    

Sähköisesti tallennetut tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Manuaalista aineistoa ei ole.

 

Viimeksi muokattu 23.6.2016
Sivu päivitetty 3.3.2016