Muutoksenhaku Suomessa

Toimeentuloturvan muutoksenhakutiet vaihtelevat etuuksittain ja päätöksen tehneen viranomaisen mukaan.

Kelan päätöksestä voi valittaa hakemalla ensisijaisesti muutosta päätökseen verkossa. Valituksen voi tehdä myös kirjallisesti ja toimittaa sen Kelan palvelupisteeseen. Jos Kela ei katso voivansa oikaista tekemäänsä päätöstä vaaditulla tavalla, se välittää valituksen edelleen muutoksenhakulautakuntaan. Muutoksenhakulautakunnan päätöksestä voi valittaa vakuutusoikeuteen, joka on menettelyn ylin ja viimeinen valitusaste.

Kunnan antamasta lopullisesta päätöksestä voi yleensä valittaa hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus ratkaisee valituksen perusteella, onko valituksenalainen viranomaisen päätös lainmukainen. Jos hallinto-oikeuden ratkaisu ei tyydytä, voi asiasta joissain tapauksissa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kantelun oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille voi tehdä, jos epäilee viranomaisen, virkamiehen tai muun julkista tehtävää hoitavan tahon loukanneen perus- tai ihmisoikeuksia tai menetelleen muutoin lainvastaisesti. Oikeusasiamies ja oikeuskansleri eivät voi tutkia asiaa, jos muutoksenhaku asiaan on kesken.