Sosiaaliturvamaksu

Työnantajan on suoritettava työnantajan sosiaaliturvamaksu, jos työntekijä on sairausvakuutuslain mukaan Suomessa vakuutettu. Työnantaja ei ole velvollinen suorittamaan sosiaaliturvamaksua alle 16-vuotiaasta eikä 68 vuotta täyttäneestä vakuutetusta.

Vuoden 2015 sosiaaliturvamaksu

Työnantajan sosiaaliturvamaksu on kaikilla työnantajilla 2,08 % vuonna 2015 maksettavista palkoista.

Työnantaja tilittää sosiaaliturvamaksun yhdessä palkansaajien ennakonpidätyksen kanssa. Maksun eräpäivä on palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 12. päivä. Ensimmäinen sosiaaliturvamaksu vuoden 2015 palkoista maksetaan 12.2.2015.

Työnantaja käyttää Verohallinnon verotilijärjestelmää maksaessaan sosiaaliturvamaksuja. Lisätietoa löytyy verottajan verotiliohjeista.

Työntekijästä maksetaan sosiaaliturvamaksut myös ulkomaan komennukselta, jos hän tuolloin Suomen sosiaaliturvan piirissä.

Viimeksi muokattu 10.9.2015
Sivu päivitetty 1.1.2015