Kelan strategia 2017–2020Toiminta-ajatuksemme
Elämässä mukana – muutoksissa tukena

Arvomme
Ihmistä arvostava, osaava, yhteistyökykyinen, uudistuva

Kelan visio 2020
Toimintamme luo hyvinvointia yhteiskuntaan. Rakennamme palveluita sosiaaliturvan edelläkävijänä.

Strategiset tavoitteet
Pyrimme kohti visiotamme neljän strategisen tavoitteen avulla.

  • Tarjoamme erinomaisen asiakaskokemuksen yhdenvertaisesti ja vastuullisesti

Yhdenvertainen ja vastuullinen palvelu ja tehokas ratkaisutyö ovat toimintamme lähtökohdat.
Kun jokainen asiakas saa oikea-aikaisesti ja kanavasta riippumatta ratkaisun juuri häntä koskevaan asiaan, saavutamme erinomaisen asiakaskokemuksen.
Olemme  valtakunnallinen palveluiden tuottaja ja sosiaaliturvan toimeenpanija.
 
Pääsemme tavoitteeseemme ottamalla asiakkaat kiinteästi mukaan palveluiden kehitysprosessiin. Samalla tehostamme palvelukokemusta antamalla mahdollisuuden digitalisaatiolle, automaatiolle ja robotiikalle. Asiakkaille näkyy Kelan prosesseista vain se osa, jota hän kulloinkin tarvitsee.

  • Olemme vahva sosiaali- ja terveystiedon osaaja

Laajennamme hyödynnettävän sosiaali- ja terveystiedon määrää.
Siten pystymme palvelemaan kumppaneitamme yhä kattavammin ja työskentelemme aktiivisesti verkostoissa. Kelan tutkimus, tilastot ja analyysit ovat vapaasti kaikkien käytettävissä. Hyödyntämällä kansallista asiakastietoa voimme tarjota asiakkaille helppokäyttöisiä ja nopeita palveluita.

  • Olemme aloitteellinen ja arvostettu toimija yhteiskunnassa

Lisäämme hyvinvointia vaikuttavalla ja läpinäkyvällä vuorovaikutuksella. Perustulokokeilu on tästä esimerkki. Toimintaympäristömme ulottuu Pohjoismaihin ja EU:hun. Siksi kansainvälisesti integroitavien järjestelmien kehittäminen on tärkeää.

  • Uudistamme työtämme ja työolojamme

Työn tekemisen tavat ja tehtävät muuttuvat jatkuvasti. Siksi uudistamme kestävästi työn muotoja ja olosuhteita. Haluamme olla julkishallinnon kiinnostavin työpaikka ja esimerkki hyvästä työhyvinvoinnista. Tarjoamme mielekkään työympäristön, jossa tehokkuuteen ja tuottavuuteen pyritään kannustamalla.

Kehittämisohjelmat 2017–2020

Toteutamme vuosille 2017-2020 laaditun strategian edellyttämät kehittämistoimenpiteet kolmessa kehittämisohjelmassa.    

Erinomainen asiakaskokemus –ohjelma, jossa kehitämme toimintaa ja palveluita eri asiakasryhmien tarpeisiin. Palvelujen saatavuutta parannamme mm. digitalisaation avulla. Kehitämme etuuksia asiakkaiden tarpeista lähtien ja otamme asiakkaat mukaan palvelujen kehittämistyöhön. Tuemme vastuullisesti asiakkaan työ- ja toimintakykyä sekä itsenäistä selviytymistä. Kehittämisohjelmaa johtaa johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.

Tiedosta palvelua –ohjelmassa keskitymme tarjoamaan helppokäyttöisiä ja digitaalisia sosiaali- ja terveystietopalveluja asiakkaille ja kumppaneille. Tarjoamme palvelut osana kansallista ja kansainvälistä palveluarkkitehtuuria. Kehittämisohjelmaa johtaa johtaja Mikael Forss.

Vaikuttavuutta yhteiskuntaan ja työhömme –ohjelmassa korostuu Kelan yhteiskunnallinen kehittämistehtävä eli olemme aloitteellinen toimija yhteiskunnassa. Ohjelmassa uudistamme myös työtä ja työhyvinvointia digitalisaatiota ja robotiikkaa hyödyntäen sen mukaan miten yhteiskunnallinen kehitys vaatii. Kehittämisohjelmaa johtaa pääjohtaja Elli Aaltonen.   

Viimeksi muokattu 10.4.2017
Sivu päivitetty 17.6.2016