Kelan strategia 2018–2021

Kelan strategia
 

Toiminta-ajatuksemme
Elämässä mukana – muutoksissa tukena

Arvomme
Ihmistä arvostava, osaava, yhteistyökykyinen, uudistuva

Kelan visio 2021

Palvelujen edelläkävijänä luomme hyvinvointia ja oman elämän hallintakykyä.

Strategiset tavoitteet

 1. Asiakkaamme saavat erinomaisen asiakaskokemuksen yhdenvertaisesti

  Yhdenvertainen ja vastuullinen palvelu ja tehokas ratkaisutyö ovat toimintamme lähtökohdat. Kun jokainen asiakas saa oikea-aikaisesti ja kanavasta riippumatta ratkaisun juuri häntä koskevaan asiaan, saavutamme erinomaisen asiakaskokemuksen.

  Olemme valtakunnallinen palveluiden tuottaja ja sosiaaliturvan toimeenpanija.

  Pääsemme tavoitteeseemme ottamalla asiakkaat kiinteästi mukaan palveluiden kehitysprosessiin. Samalla tehostamme palvelukokemusta antamalla mahdollisuuden digitalisaatiolle, automaatiolle ja robotiikalle. Asiakkaille näkyy Kelan prosesseista vain se osa, jota hän kulloinkin tarvitsee.
   
 2. Palvelemme ajantasaisella luotettavalla tiedolla

  Laajennamme hyödynnettävän sosiaali- ja terveystiedon määrää. Siten pystymme palvelemaan kumppaneitamme yhä kattavammin ja työskentelemme aktiivisesti verkostoissa.

  Kelan tutkimus, tilastot ja analyysit ovat vapaasti kaikkien käytettävissä.
  Hyödyntämällä kansallista asiakastietoa voimme tarjota asiakkaille helppokäyttöisiä ja nopeita palveluita. 
   
 3. Vaikutamme vastuullisesti yhteiskunnassa

  Lisäämme hyvinvointia vaikuttavalla ja läpinäkyvällä vuorovaikutuksella. Perustulokokeilu on tästä esimerkki.

  Toimintaympäristömme ulottuu Pohjoismaihin ja EU:hun.

  Siksi kansainvälisesti integroitavien järjestelmien kehittäminen on tärkeää.
   
 4. Uudistamme työn muotoja ja vahvistamme palvelukulttuuriamme

  Työn tekemisen tavat ja tehtävät muuttuvat jatkuvasti. Siksi uudistamme kestävästi työn muotoja ja olosuhteita. Haluamme olla julkishallinnon kiinnostavin työpaikka ja esimerkki hyvästä työhyvinvoinnista.

  Tarjoamme mielekkään työympäristön, jossa tehokkuuteen ja tuottavuuteen pyritään kannustamalla.
 

Kehittämisohjelmat 2018–2021

Toteutamme vuosille 2018–2021 laaditun strategian edellyttämät kehittämistoimenpiteet kolmessa kehittämisohjelmassa.

Erinomainen asiakaskokemus -ohjelmassa kehitämme toimintaa ja palveluita eri asiakasryhmien tarpeisiin. Palvelujen saatavuutta parannamme muun muassa digitalisaation avulla. Kehitämme etuuksia asiakkaiden tarpeista lähtien ja otamme asiakkaat mukaan palvelujen kehittämiseen. Tuemme vastuullisesti asiakkaan työ- ja toimintakykyä sekä itsenäistä selviytymistä. Kehittämisohjelmaa johtaa johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.

Tiedosta palvelua -ohjelmassa keskitymme tarjoamaan helppokäyttöisiä digitaalisia  sosiaali- ja terveystietopalveluja asiakkaille ja kumppaneille. Tarjoamme palvelut osana kansallista ja kansainvälistä palveluarkkitehtuuria. Kehittämisohjelmaa johtaa johtaja Mikael Forss.

Vaikuttavuutta yhteiskuntaan ja työhömme -ohjelmassa korostuu Kelan yhteiskunnallinen kehittämistehtävä eli se, että olemme aloitteellinen toimija yhteiskunnassa. Uudistamme myös työtä ja työhyvinvointia hyödyntämällä digitalisaatiota ja robotiikkaa sen mukaan, mitä yhteiskunnallinen kehitys vaatii. Kehittämisohjelmaa johtaa pääjohtaja Elli Aaltonen.   

Kehittämisen kokonaisuutta tukevat neljä kehittämisen teemaa. Jokaiselle teemalle on nimetty vastuullinen muutosjohtaja.

 • Vaikuttavuus, muutosjohtaja Tomi Ståhl
 • Sote, muutosjohtaja Marjukka Turunen
 • Digi, muutosjohtaja Katri-Leena Launis
 • Työ, muutosjohtaja Tuula Soukkanen