Kelan strategia


Toiminta-ajatuksemme

Elämässä mukana – muutoksissa tukena

Arvomme

Ihmistä arvostava, osaava, yhteistyökykyinen, uudistuva

Kelan visio 2021

Palvelujen edelläkävijänä luomme hyvinvointia ja oman elämän hallintakykyä.

Visio korostaa yhteiskuntaan hyvinvoinnin rakentamista toimivilla, kattavilla ja kehittyvillä sosiaaliturvapalveluilla. Haluamme, että palvelumme edesauttavat asiakkaan itsenäistä selviytymistä.

 

Kohti visiota neljän strategisen tavoitteen avulla

Strategiset tavoitteet ohjaavat Kelan, sen yksiköiden ja jokaisen kelaisen toiminnan suunnittelua ja tavoitteiden asettelua.

Asiakkaamme saavat erinomaisen asiakaskokemuksen yhdenvertaisesti

Yhdenvertainen ja vastuullinen palvelu ja tehokas ratkaisutyö ovat toimintamme lähtökohdat. Kun jokainen asiakas saa oikea-aikaisesti ja kanavasta riippumatta ratkaisun juuri häntä koskevaan asiaan, saavutamme erinomaisen asiakaskokemuksen. Olemme  valtakunnallinen palveluiden tuottaja ja sosiaaliturvan toimeenpanija.
 
Pääsemme tavoitteeseemme ottamalla asiakkaat kiinteästi mukaan palveluiden kehitysprosessiin. Samalla tehostamme palvelukokemusta antamalla mahdollisuuden digitalisaatiolle, automaatiolle ja robotiikalle. Asiakkaille näkyy Kelan prosesseista vain se osa, jota hän kulloinkin tarvitsee.

Palvelemme ajantasaisella luotettavalla tiedolla

Laajennamme hyödynnettävän sosiaali- ja terveystiedon määrää. Siten pystymme palvelemaan kumppaneitamme yhä kattavammin ja työskentelemme aktiivisesti verkostoissa. Kelan tutkimus, tilastot ja analyysit ovat vapaasti kaikkien käytettävissä. Hyödyntämällä kansallista asiakastietoa voimme tarjota asiakkaille helppokäyttöisiä ja nopeita palveluita.

Vaikutamme vastuullisesti yhteiskunnassa

Lisäämme hyvinvointia vaikuttavalla ja läpinäkyvällä vuorovaikutuksella. Perustulokokeilu on tästä esimerkki. Toimintaympäristömme ulottuu Pohjoismaihin ja EU:hun. Siksi kansainvälisesti integroitavien järjestelmien kehittäminen on tärkeää.

Uudistamme työn muotoja ja vahvistamme palvelukulttuuriamme

Työn tekemisen tavat ja tehtävät muuttuvat jatkuvasti. Siksi uudistamme kestävästi työn muotoja ja olosuhteita. Haluamme olla julkishallinnon kiinnostavin työpaikka ja esimerkki hyvästä työhyvinvoinnista. Tarjoamme mielekkään työympäristön, jossa tehokkuuteen ja tuottavuuteen pyritään kannustamalla.

 

Strateginen kehittäminen

Kelan strategisen kehittämisen kokonaisuus muodostuu kolmesta kehittämisohjelmasta ja neljästä niitä tukevasta kehittämisen teemasta.

Erinomainen asiakaskokemus -ohjelmassa kehitetään toimintaa ja palveluita eri asiakasryhmien tarpeisiin. Palvelujen saatavuutta parannetaan mm. digitalisaation avulla. Etuuksia kehitetään asiakkaiden tarpeista lähtien. Työ- ja toimintakykyä sekä itsenäistä selviytymistä tuetaan vastuullisesti. Kehittämisohjelmaa johtaa johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.

Tiedosta palvelua -ohjelma keskittyy tarjoamaan helppokäyttöisiä ja digitaalisia sosiaali- ja terveystietopalveluja asiakkaille ja kumppaneille. Palvelut tarjotaan osana kansallista ja kansainvälistä palveluarkkitehtuuria. Kehittämisohjelmaa johtaa johtaja Mikael Forss.

Vaikuttavuutta yhteiskuntaan ja työhömme -ohjelmassa korostuu Kelan yhteiskunnallinen kehittämistehtävä eli olemme aloitteellinen toimija yhteiskunnassa. Ohjelmassa uudistetaan myös työtä ja työhyvinvointia digitalisaatiota ja robotiikkaa hyödyntäen sen mukaan miten yhteiskunnallinen kehitys vaatii. Kehittämisohjelmaa johtaa pääjohtaja Elli Aaltonen.

 

Kehittämisen kokonaisuutta tukevat neljä kehittämisen teemaa. Jokaiselle teemalle on nimetty vastuullinen muutosjohtaja.

  • Vaikuttavuus, muutosjohtaja Tomi Ståhl
  • Sote, muutosjohtaja Marjukka Turunen
  • Digi, muutosjohtaja Katri-Leena Launis
  • Työ, muutosjohtaja Tuula Soukkanen

Viimeksi muokattu 25.1.2018
Sivu päivitetty 17.6.2016