Vakiotaksi

Tietyillä asiakasryhmillä on oikeus käyttää Kelan korvaamilla suorakorvausmatkoilla tuttua taksinkuljettajaa, vakiotaksia. Kela määrittelee vakiotaksiasiakkuuden. Vakiotaksiasiakkuutta varten asiakas ei tarvitse erillistä todistusta terveydenhuollosta.

Lähtökohtana vakiotaksiasiakkuudelle on se, että autoilija tuntee asiakkaan terveydentilaan liittyvän avun, ohjauksen ja valvonnan tarpeen kuljetuksen aikana ja asiakkaan matka saattaisi vaarantua tai estyä kokonaan ilman tuttua vakiotaksia. Vakiotaksiasiakkuutta ei saa sosiaalisin perustein.

Vakiotaksiasiakkuuden saa: 

  • yksilöllisen harkinnan perusteella. Harkintaan vaikuttaa terveydentila ja yksilöllinen avun tarve.
  • alle 16-vuotiaat lapset
  • vaikeasti sairaat lapset, joiden hoito on keskitetty keskus- tai yliopistosairaalaan.

Aikaisemmin suorakorvausmenettelyn aikana saadut vakiotaksiasiakkuudet säilyvät toistaiseksi.

Vakiotaksiasiakkuuden saanut henkilö sopii matkan ajankohdan suorakorvausmenettelyyn liittyneen taksiyrittäjän kanssa. Vakiotaksi sitoutuu hoitamaan vakiotaksiasiakkaan kaikki Kelan korvaamat kuljetukset riippumatta matkan pituudesta. Jos asiakkaan valitsema vakiotaksi on muu kuin asiakasta lähimmän asemapaikan taksi, tulee autoilijan veloittaa matkan kustannukset kuten lähimmän asemapaikan taksi. Kelalle ei saa aiheutua lisäkustannuksia siitä, että asiakas valitsee vakiotaksin esimerkiksi naapurikunnasta.

1.1.2016 lukien vakiotaksiasiakkaan matkaan voidaan yhdistellä muita asiakkaita. Yhdistelyä ei tehdä silloin, kun terveydenhuolto on kirjoittanut asiakkaalle todistuksen SV67 yksinmatkustamista varten. Tämä tarkoittaa sitä, että myös aiemmin suorakorvauksen aikana myönnettyjen vakiotaksiasiakkaiden matkoihin yhdistellään muiden asiakkaiden matkoja, jos asiakkaalla ei ole todistusta SV67 yksinmatkustusoikeudesta.

Alle 16-vuotiaan yksinmatkustavan lapsen ja vaikeasti sairaan lapsen matkaan ei yhdistellä muita asiakkaita, ellei huoltaja ole antanut erillistä lupaa matkojen yhdistelyyn.