Lääkekorvaustilastot

Lääkekorvaustilastot sisältävät tietoa sairasvakuutuksen korvaamista lääkkeistä, lääkkeitä käyttäneistä potilaista, lääkkeitä määränneistä lääkäreistä, lääkkeiden kustannuksista ja korvauksista sekä lääkevaihdoista.

Lääkekorvauksia koskevia tietoja on saatavissa tilastotietokanta Kelastosta:

Suomen lääketilasto

Suomen lääketilasto on Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ja Kelan yhteistyössä toimittama tilastojulkaisu, joka sisältää sekä lääkkeiden kulutustietoja että sairausvakuutuksen korvaustietoja. Suomen lääketilastoa on julkaistu vuodesta 1987 lähtien.

Lääkkeisiin liittyvää tilastotietoa

Viimeksi muokattu 30.1.2018
Sivu päivitetty 19.10.2012