Tietoa kunnille

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluiden järjestämisvastuu siirtyi kunnilta Kansaneläkelaitokselle 1.9.2010.

Siirto ei vaikuta kunnan vastuuseen järjestää tulkkauspalvelua saavalle vammaiselle henkilölle muita hänen vammaisuutensa perusteella tarvitsemia palveluita ja tukitoimia sekä lääkinnällisen kuntoutuksen palveluita.

Lue lisää

Viimeksi muokattu 31.10.2017
Sivu päivitetty 19.10.2012