Tilasto elatustuesta

Tuottaja: Kela

Tuorein julkistus 24.5.2017:

Kelan lapsiperhe-etuustilasto 2016 sisältää keskeiset tiedot Kelan maksamista vanhempainpäivärahoista, äitiysavustuksista, lapsilisistä, lastenhoidon tuista ja elatustuista.
Lue lisää.

Elatustukitilastoja sisältävät tuotteet

Tilastojulkaisut

Tilastotietokanta Kelasto

Linkistä avautuu tietokannan dynaaminen raportti, jota käyttäjä voi muokata.
Kelaston raporttien käyttöohje.

Kuvaus

Elatustuki on Kelan maksama tuki, jolla turvataan lapsen elatus, jos lapsi ei saa elatusapua elatusvelvolliselta vanhemmalta. Kela hoitaa myös maksamatta jääneiden elatusapujen perinnän. Tilasto elatustuesta antaa kokonaiskuvan Kelan maksamasta elatustuesta. Se tarjoaa tilastotietoja elatustuen saajista ja tuen piirissä olevista lapsista sekä maksetuista elatustuista ja perityistä elatusavuista.
Lue koko kuvaus.

Laatuseloste

Laatuseloste: Tilasto elatustuesta

Yhteystiedot

Siru Keskinen
020 634 1372
tilastot (at) kela.fi

Viimeksi muokattu 26.6.2017
Sivu päivitetty 8.4.2014