Tilasto lastenhoidon tuista

Tuottaja: Kela

Tuorein julkistus 20.5.2015: Uusinta perhe-etuutta eli joustavaa hoitorahaa sai viime vuonna 15 800 vanhempaa, joilla on alle 3-vuotias lapsi. Edellisenä vuonna alle 3-vuotiaista oli mahdollista saada osittaista hoitorahaa, ja sitä hyödynsi 11 300 vanhempaa. 
Lue lisää.

Lastenhoidon tukien tilastoja sisältävät tuotteet

Tilastojulkaisut

Tilastotietokanta Kelasto

Linkistä avautuu tietokannan dynaaminen raportti, jota käyttäjä voi muokata.
Kelaston raporttien käyttöohje.

Kuvaus

Lakisääteiset lastenhoidon tuet ovat kuukausittain perheelle maksettavia tukia, joilla yhteiskunta pyrkii rahallisesti tukemaan alle kouluikäisen ja koulunkäyntinsä aloittavan lapsen päivähoidon järjestämistä. Tukimuotoja ovat kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki, joustava hoitoraha ja osittainen hoitoraha. Tilasto lastenhoidon tuista tarjoaa tilastotietoja lastenhoidon tukia saaneista perheistä ja tukien piirissä olleista lapsista sekä maksettujen tukien euromääristä. Tilastot kuntien maksamista kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisistä kattavat ne kunnat, jotka ovat sopineet kuntalisän maksatuksesta Kelan kanssa.
Lue koko kuvaus.

Laatuseloste

Laatuseloste: Tilasto lastenhoidon tuista

Yhteystiedot

Siru Keskinen
020 634 1372
tilastot (at) kela.fi

Viimeksi muokattu 6.4.2016
Sivu päivitetty 1.4.2014