Tilasto opintotuesta

Tuottaja: Kela

Tuorein julkistus 30.3.2016: Opintotukea vuonna 2014 saaneiden opiskelijoiden tulot olivat vuonna 2014 keskimäärin 7 720 euroa. Summa sisältää veronalaiset tulot ja toimeentulon turvaamiseen tarkoitetut apurahat ilman opintorahaa. Opintotuen saajien tulot ovat pienentyneet edellisvuosista, sillä vuonna 2013 ne olivat keskimäärin 7 740 euroa ja vuonna 2012 keskimäärin 7 810 euroa.
Lue lisää.

Opintotukitilastoja sisältävät tuotteet

Tilastojulkaisut

Tilastotietokanta Kelasto

Linkistä avautuu tietokannan dynaaminen raportti, jota käyttäjä voi muokata.
Kelaston raporttien käyttöohje.

Kuvaus

Tilasto opintotuesta kuvaa sitä, miten yhteiskunta tukee opiskelunaikaista toimeentuloa. Tilasto tarjoaa eri näkökulmista tietoja opintotuen saajista ja maksetuista euromääristä. Siinä esitetään myös korkeakouluopiskelijoiden ateriatukea, opintolainoja, opintolainan korkoavustusta, opintolainavähennystä ja aikuiskoulutustuen lainatakausta koskevia tietoja.
Lue koko kuvaus.

Laatuseloste

Laatuseloste: Tilasto opintotuesta

Yhteystiedot

Anna Koski-Pirilä
020 634 1373
tilastot (at) kela.fi

Ilpo Lahtinen (Opintotukiryhmä)
020 634 3254
etunimi.sukunimi@kela.fi

Viimeksi muokattu 1.7.2016
Sivu päivitetty 8.4.2014