Tilasto sotilasavustuksesta

Tuottaja: Kela

Tuorein julkistus 25.8.2017:

Vuonna 2016 sotilasavustusta sai 9 192 kotitaloutta. Edellisvuoteen verrattuna
saajien lukumäärä laski 1 % (104 kotitaloutta). Kuukausitasolla sotilasavustusta sai 4 184 kotitaloutta (keskiarvo helmi–joulukuun saajien lukumäärästä). Saajien määrä säilyi lähes samana vuoden 2015 helmi–joulukuun keskiarvoon (4 286) verrattuna. Avustuksen piirissä oli kaikkiaan 10 777 henkilöä.

Sotilasavustuksen saajista noin 87 % oli varusmiehiä. Siviilipalvelusmiesten osuus saajista oli 9 % ja omaisten osuus oli 5 %. Valtaosa (84 %) sotilasavustuksen saajista oli 20–24-vuotiaita. Alle 20-vuotiaita oli 8 %, samoin 25–29-vuotiaita oli 8 %. 30-vuotiaita tai vanhempia oli alle prosentin kaikista saajista. Kelan sotilasavustustilasto 2016 (pdf)

Sotilasavustustilastoja sisältävät tuotteet

Tilastojulkaisut

Tilastotietokanta Kelasto

Linkistä avautuu tietokannan dynaaminen raportti, jota käyttäjä voi muokata.
Kelaston raporttien käyttöohje.

Kuvaus

Sotilasavustuksen tarkoituksena on turvata asevelvollisen tai vapaaehtoista asepalvelusta suorittavan naisen sekä hänen omaistensa toimeentulo ase- tai siviilipalveluksen aikana. Tilasto sotilasavustuksesta kuvaa Kelan maksamia sotilasavustuksia. Se tarjoaa eri näkökulmista tilastoja sotilasavustuksen saajista ja tuen piirissä olevista sekä maksetuista avustuksista.
Lue koko kuvaus.

Laatuseloste

Laatuseloste: Tilasto sotilasavustuksesta

Yhteystiedot

Arja Turkki
020 634 1308
tilastot (at) kela.fi

Viimeksi muokattu 8.1.2018
Sivu päivitetty 19.10.2012