Lasten päivähoidon ja koululaisten iltapäivätoiminnan maksut perustoimeentulotuessa

Kela voi perustoimeentulotukea harkitessaan huomioida muina perusmenoina lasten kunnalliset päivähoitomenot sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan menot.

Hae ensin maksun alennusta tai vapautusta kunnasta. Perustoimeentulotuki on viimesijainen keino selviytyä näistä maksuista. Ennen maksun alennusta tai vapautusta voit saada perustoimeentulotukea päivähoitomaksuihin sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuihin enintään 2 kuukauden ajan.

Kela voi myöntää perustoimeentulotukea yksityisen hoidon kustannuksiin vain poikkeustilanteessa ja erityisin perustein. Tällainen on esimerkiksi tilanne, jossa toimeentulotuen tarve arvioidaan lyhytaikaiseksi. Yleensä sinua ohjataan hakemaan kunnan päivähoitopaikkaa.

Viimeksi muokattu 29.11.2016
Sivu päivitetty 21.11.2016