Näin haet muutosta perustoimeentulotuen päätökseen

Jos Kelan päätös hakemukseesi on mielestäsi virheellinen, voit hakea siihen muutosta tekemällä oikaisuvaatimuksen. Toimeentulotuen muutoksenhaku poikkeaa muiden Kelan etuuksien muutoksenhakumenettelyistä.

Toimi näin

 1. Hae muutosta verkossa.
 2. Voit tehdä oikaisuvaatimuksen myös kirjallisesti. Oikaisuvaatimusta ei voi tehdä suullisesti. Käytä oikaisuvaatimuksen laatimisessa apuna lomakepohjaa.
 3. Oikaisuvaatimus voi olla myös vapaamuotoinen. Jos teet vapaamuotoisen oikaisuvaatimuksen, muista kertoa valituksessasi:
   
  • nimesi, henkilötunnuksesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi
  • mihin päätökseen haet muutosta
  • mitä muutoksia vaadit
  • millä perusteilla vaadit muutoksia.
 4. Allekirjoita oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuksen voi allekirjoittaa hakija, täysivaltainen perheen jäsen, edunvalvoja, edunvalvontavaltuutettu tai muu laillinen edustaja.
 5. Toimita oikaisuvaatimus 37 päivän kuluessa saamasi perustoimeentulotukipäätöksen postituspäivästä. Postituspäivän näet päätöksestä.
 6. Toimita kirjallinen oikaisuvaatimus postise osoitteeseen: Kela Oikaisuvaatimuskeskus, PL 10, 00056 Kela. Oikaisuvaatimuksen voi jättää myös mihin tahansa Kelan palvelupisteeseen.

Oikaisuvaatimuksen käsittely

Oikaisuvaatimukset käsitellään viivytyksettä. Tavoitteena on, että oikaisuvaatimusten keskimääräinen käsittelyaika on enintään 90 päivää.

Tilanne viikolla 2:
Oikaisuvaatimusten keskimääräinen käsittelyaika: 106,5 kalenteripäivää
Ratkaistujen oikaisuvaatimusten määrä: 794

Oikaisuvaatimuksena käsitellään vain varsinaiset muutoksenhaut vakuutuspiirin perustoimeentulotukipäätöksiin. Jos kyse on puuttuneiden selvitysten ja lisäselvitysten toimittamisesta ja asiassa on annettu hylkäävä päätös, uudelleenkäsittelypyyntö ja selvitykset tulee toimittaa vakuutuspiirin käsiteltäväksi.

Oikaisuvaatimus kunnan tekemään päätökseen

Kunnan tekemään täydentävän tai ehkäisevän tuen päätökseen tyytymätön voi vaatia siihen oikaisua kunnan sosiaalilautakunnalta. Lautakunnan päätöksestä voi valittaa edelleen hallinto-oikeuteen ja joissain tapauksissa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Oikaisuvaatimuspäätöksestä valittaminen

 1. Sinulla on oikeus valittaa oman alueesi hallinto-oikeuteen päätöksestä, jonka Kelan toimeentulotuen oikaisuvaatimuskeskus tekee. Valitus on tehtävä valitusosoituksen mukaisesti kirjallisesti. Valituskirjelmän liitteineen voit lähettää suoraan siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä kotikuntasi sijaitsee. Voit toimittaa valituksen myös Kelaan, mistä se ja muut asiakirjat lähetetään hallinto-oikeudelle. Valituksesi johdosta Kela antaa lausuntonsa hallinto-oikeudelle. Toimita valitus 37 päivän kuluessa oikaisuvaatimuskeskuksen päätöksen postituspäivästä.
 2. Voit valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Toimeentulotuen takaisinperintää koskevassa asiassa et tarvitse valituslupaa.

Muutoksenhakuelinten yhteystiedot

Oikaisuvaatimuskeskus

Oikaisuvaatimuskeskus käsittelee Kelassa ensiasteena perustoimeentulotukipäätöksiä koskevat oikaisuvaatimukset. Oikaisuvaatimuskeskus on ratkaisutoiminnasta erillinen yksikkö, jossa on esittelijöitä valmistelemassa ja puheenjohtajia ratkaisemassa oikaisuvaatimus- ja lausuntoasioita.

Oikaisuvaatimuskeskuksen postiosoite: Kela Oikaisuvaatimuskeskus, PL 10, 00056 Kela.
Toimeentulotuen puhelinpalvelu: 020 692 207

Hallinto-oikeudet

Suomessa on kuusi alueellista hallinto-oikeutta: Helsingin, Hämeenlinnan, Itä-Suomen, Pohjois-Suomen, Turun ja Vaasan hallinto-oikeus. Jos sinulla ei ole kotikuntaa, asiakirjat lähetetään Helsingin hallinto-oikeuteen.

Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
helsinki.hao(at)oikeus.fi
p. 029 56 42069

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
p. 029 56 42210

Itä-Suomen hallinto-oikeus
PL 1744
70101 Kuopio
ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
p. 029 56 42502

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
PL 189
90101 Oulu
pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
p. 029 56 42800

Turun ja Vaasan hallinto-oikeus
PL 32
20101 Turku
turku.hao(at)oikeus.fi
p. 029 56 42410

Korkein hallinto-oikeus
PL 180
00131 Helsinki
korkein.hallinto-oikeus(at)oikeus.fi
p. 029 56 40200

Viimeksi muokattu 15.1.2018
Sivu päivitetty 21.11.2016