Perustoimeentulotuen tarkistaminen

Kela tarkistaa perustoimeentulotuen, jos sinun tai perheesi olosuhteissa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat perustoimeentulotuen määrään.

Ilmoita muutoksista asiointipalvelussa tai toimeentulotuen hakemuslomakkeella (TO1).

Perustoimeentulotuki voidaan tarkistaa määrältään pienemmäksi tai määrältään suuremmaksi.

Jos tuen määrä pienenee tarkistuksessa (esim. tulojen suurenemisen vuoksi), liian suurena maksettu toimeentulotuki voidaan vähentää maksamattomista toimeentulotuen eristä. Liikamaksua ei siis peritä takaisin vaan vähennys näkyy tulevissa maksuissa. Kela ottaa sinuun tarvittaessa yhteyttä ennen tuen tarkistamista.

Esimerkki

Marja saa palkkaa 900 e/kk verojen jälkeen. Hänen vuokransa on 600 e/kk. Asumistuki on 263 e/kk. Marjan perustoimeentulotuessa huomioidaan menona kuukausittain 74 euron työmatkalippu. Perustoimeentulotuen määrä on 146,50 e/kk.

Tuki on myönnetty huhtikuun loppuun saakka. Marja hakee toimeentulotukea toukokuulle. Samalla hän ilmoittaa, että sai huhtikuun palkassa 120 euron bonuspalkkion. Koska sitä ei huomioitu huhtikuun toimeentulotukea laskettaessa, se lisätään tuloksi toukokuulle. Sen vuoksi hän saa toimeentulotukea toukokuulta vain 26,50 euroa.

Esimerkin luvut ovat vuoden 2016 tasossa.

Jos tuen määrä suurenee tarkistuksessa, maksu on tililläsi 2 pankkipäivän päästä.

Perhetilanteen muutoksessa tarkistus tehdään siitä päivästä alkaen, jona muutos on tapahtunut.

Joskus Kela saa muuta kautta tietoonsa olosuhteissasi tai tuen tarpeessasi tapahtuneet muutokset, kuten esimerkiksi silloin, kun vuokranantaja ilmoittaa vuokrankorotuksesta Kelaan.

Jos tuen tarkistaminen muuttaa tukesi määrää tällaisessa tilanteessa, Kela ottaa sinuun yhteyttä.

Lue lisää

Viimeksi muokattu 29.9.2017
Sivu päivitetty 12.12.2016