Ohjeita sujuvan tulkkauksen tilaamiseen ja toteuttamiseen

 • Suunnittele asiakkaan kuntoutuksen toteutus siten, että vieraan kielen tulkin mukanaolo läsnätulkkauksessa tai etätulkkaus sujuvat kuntoutustilanteissa mahdollisimman joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti
 • Huomioi vieraan kielen tulkkauksesta annetut ohjeet ja linjaukset asiakkaan kuntoutuksen ohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa

Tee näin:

 • Sovi asiakkaan kanssa kuntoutuksen toteutusajankohta, ellei se ilmene Kelan antamasta kuntoutuspäätöksestä
 • Lähetä sähköpostilla tiedot VATU - keskukseen vatu.kuntoutus(at)kela.fi hyvissä ajoin, viimeistään kolme viikkoa ennen tulkkaustarvetta edellyttävää tapahtumaa seuraavat tiedot
  • asiakkaan nimi ja syntymäaika
  • kuntoutuksen käyntikertojen ajankohdat (aloitus- ja lopetusaika) tai ohjelma, josta ilmenee asiakkaan tulkkausta edellyttävät kuntoutusajankohdat
  • toteutetaanko tulkkaus läsnä- vai etätulkkauksena
  • kuntoutuksenpalveluntuottajan yhteystiedot (yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)

 • Ilmoita kuntoutusasiakkaalle, mihin ajankohtaan tulkki on varattu

Ole yhteydessä VATU- keskukseen, jos

 • tilattu tulkkaustarve poistuu kuntoutuksen peruuntuessa tai ajankohdan siirtyessä
 • asiakkaalle on varattu tulkki ja kuntoutuksen aikana ilmenee, ettei tulkkaus ole tarpeellista
 • tulkkaukseen varatun tulkin kanssa ilmenee ongelmia (sukulaissuhteet, jääviys, sukupuolikysymykset)
 • tulkkauksen toteutumisessa ilmenee vähäisiäkin ongelmia

Ole välittömästi yhteydessä vakuutuspiiriin, jos

 • kuntoutukseen saapuu vieraskielinen asiakas, jolle ei ole järjestetty tulkkia, mutta tarve ilmenee kuntoutuksen alkaessa
 • kuntoutus keskeytyy tai peruuntuu

Viranomaispuhelinlinja suomeksi 020-692 235
Viranomaispuhelinlinja ruotsiksi 020-692 239

Etätulkkauksen toteuttaminen nettiyhteydellä

Tulkkauksen aikana kuntoutuspalveluntuottajalla tulee olla käytettävissä internettiin yhteydessä oleva tietokone, tabletti tai älypuhelin.  Vammaisten tulkkauspalvelukeskus (VATU-keskus) välittää kuntoutuspalveluntuottajalle tulkkauspalveluntuottajalta saadun linkkiosoitteen. Sovittuna ajankohtana kuntoutuspalveluntuottaja kirjautuu linkin kautta neuvottelupuheluun tulkin kanssa.  

Suojattu yhteys toteutetaan tulkkauspalveluntuottajan Skype for business web app välityksellä.

Etätulkkauksen toteuttaminen puhelimitse

VATU-keskus ilmoittaa tulkkaustilannetta varten kuntoutuspalveluntuottajalle tulkin puhelinnumeron, johon kuntoutuspalveluntuottaja soittaa sovittuna aikana. Etätulkkauksesta aiheutuvat puhelukustannukset Kela korvaa kuntoutuspalveluntuottajalle. Korvaus on 11 € / 60 min (laskutus 30 minuutin tarkkuudella).

Kuntoutuspalveluntuottaja laskuttaa etätulkkauksesta aiheutuneet puhelukustannukset VATU-keskukselta erillisellä laskulla.

Ohje tulkkauspuhelukustannusten laskuttamisesta

Ohjeita tulkin kanssa työskentelyyn

Alla olevasta linkistä löydät ohjeita siihen, miten työskentely vieraan kielen tulkin kanssa tulisi toteuttaa

Opas tulkin kanssa työskentelystä

 

Viimeksi muokattu 23.1.2017
Sivu päivitetty 27.9.2016