Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistossa

Jos saat opintosi päätökseen etkä löydä töitä valmistuttuasi, sinun kannattaa heti opintojen päätyttyä ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon eli TE-toimistoon. Työttömyysetuutta voidaan maksaa aikaisintaan siitä päivästä, kun olet ilmoittautunut työnhakijaksi. Myös työnhakijan omavastuuaika alkaa kulua ilmoittautumispäivästä.

Täytä ilmoitus verkossa www.te-palvelut.fi. Toimi netti-ilmoittautumisen jälkeen TE-palvelussa annettujen ohjeiden mukaisesti. Opintojen päättymisen toteamiseksi sinun tulee esittää TE-toimistolle tutkintotodistus tai todistus opintojen keskeytymisestä. Jos todistuksen saaminen jostain syystä viivästyy sinun, kannattaa kuitenkin ilmoittautua TE-toimistoon välittömästi opintojen päätyttyä.

TE-palvelu kysyy myös työtodistuksiasi. Lisätietoja työnhakijaksi ilmoittautumiseen on työvoimahallinnon internetsivuilla www.te-palvelut.fi.

Ilmoittautumisen jälkeen TE-toimisto antaa työttömyysetuuden maksajalle eli Kelalle tai työttömyyskassalle työvoimapoliittisen lausunnon oikeudestasi työttömyysetuuteen. TE-toimisto tutkii muun muassa sen, ovatko päätoimiset opintosi päättyneet ja oletko työtön.

Viimeksi muokattu 5.6.2015
Sivu päivitetty 19.10.2012