Työttömyyspäiväraha vai työmarkkinatuki?

Työttömyysturvassa on olemassa kolme eri etuutta: ansiopäiväraha, peruspäiväraha ja työmarkkinatuki.

Jos olet ollut riittävän pitkään työttömyyskassan jäsen ja täyttänyt jäsenenä ollessasi työssäoloehdon, voit saada ansiopäivärahaa omasta työttömyyskassasta. Ansiopäivärahan suuruus määräytyy työttömyyttä edeltäneen vakiintuneen palkan perusteella. Lisätietoja ansiopäivärahan saamisedellytyksistä ja hakemisesta saat Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilta www.tyj.fi .

Kela voi maksaa opintonsa päättäneelle työttömälle työnhakijalle työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa. Työmarkkinatuki ja peruspäiväraha ovat samansuuruiset, mutta työmarkkinatuki on tarveharkintainen. Työmarkkinatuen määrään vaikuttavat paitsi omat tulosi myös vanhempiesi tulot, jos et ole täyttänyt työssäoloehtoa ja asut vanhempiesi taloudessa. Peruspäivärahaan vanhempien tulot eivät vaikuta.

Kuinka paljon tukea voit saada?

Täysimääräinen työmarkkinatuki ja peruspäiväraha vuonna 2017 on 32,40 e/pv. Etuuteen voidaan maksaa myös korotusosaa esimerkiksi työllistymistä edistävien palvelujen ajalta. Korotusosa on 4,74 e/pv. Tukea korotetaan myös huollettavina olevien alle 18-vuotiaiden lasten perusteella. Voit arvioida oman tukesi suuruuden laskurilla.

Peruspäivärahassa työssäoloehto

Jotta voit saada perus- ja ansiopäivärahaa, sinun on täytettävä työssäoloehto.

Palkansaajan työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on ollut palkkatyössä vähintään 26 viikkoa (noin 6 kuukautta) työttömyyttä edeltäneiden 28 kuukauden aikana.

Jotta työ voidaan lukea työssäoloehtoon, tulee työajan olla vähintään 18 tuntia viikossa ja palkan työehtosopimuksen mukainen tai vähintään 1 187 e/kk.

Yrittäjän työssäoloehto täyttyy, jos henkilö on työskennellyt edellisten 48 kuukauden aikana yrittäjänä siten, että yritystoiminta on ollut laajuudeltaan olennaista.

Esimerkiksi päätoiminen opiskelu, asevelvollisuus tai äitiys- ja vanhempainrahakausi pidentävät työssäoloehdon tarkastelujaksoa. Tarkastelujaksoa voidaan pidentää enintään 7 vuotta. Työssäoloehtoa kartuttaa myös opiskeluaikana ja juuri ennen opiskelua tehty palkkatyö.

Työmarkkinatuessa ehtoja nuorille

Jos työssäoloehto ei täyty, henkilöllä voi olla oikeus työmarkkinatukeen. Jos työttömällä ei ole ammatillista koulutusta, hän voi saada työmarkkinatukea vasta 5 kuukauden odotusajan jälkeen. Tämä odotusaika koskee esimerkiksi tuoreita ylioppilaita. Lisäksi edellytetään, että alle 25-vuotias ammatillista koulutusta vailla oleva nuori on hakenut ja hakee aktiivisesti ammatilliseen koulutukseen kevään yhteishaussa. Koulutukseen hakeutumista valvoo TE-toimisto. Mahdollisista rajoituksista huolimatta kannattaa silti aina ilmoittautua työnhakijaksi.

Lisätietoja

Viimeksi muokattu 13.12.2016
Sivu päivitetty 1.1.2017