Kelan järjestämät kuntoutuspalvelut, joissa vieraan kielen tulkkausta voidaan järjestää

Tulkkaus voidaan toteuttaa läsnä- tai etätulkkauksena. Läsnätulkkauksessa asiakas ja tulkki ovat samassa fyysisessä tilassa. Etätulkkauksessa vähintään yksi osapuoli on fyysisesti eri paikassa ja on muihin osapuoliin kuva- ja/tai ääniyhteydessä puhelimen, videon tai tietokoneen välityksellä.

Kelan järjestämät kuntoutuspalvelut, joissa vieraan kielen tulkkausta voidaan järjestää

Kuntoutuspsykoterapia

Kuntoutuspalvelu, jossa tulkkaus mahdollinen Tulkkauksen määrä Tulkkaustapa
Yksilöpsykoterapia, yksilökuvataideterapia tai nuorille järjestettävä yksilömusiikkiterapia Sama kuin kuntoutusasiakkaalle myönnetyn terapian määrä Läsnätulkkaus ja etätulkkaus. Tavoitteena on, että vieraan kielen tulkki olisi kaikilla toteutettavilla kuntoutuskerroilla sama.
Kuntoutujan vanhempien ohjauskäynnit, kun vanhempi/vanhemmat tarvitsevat tulkin Sama kuin kuntoutusasiakkaalle myönnettyjen ohjauskäyntien määrä Läsnätulkkaus ja etätulkkaus

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Kuntoutuspalvelu, jossa tulkkaus mahdollinen Tulkkauksen määrä Tulkkaustapa
Psykoterapia    
Yksilöpsykoterapia, yksilöllinen kuvataideterapia tai yksilöllinen musiikkiterapia Sama kuin kuntoutusasiakkaalle myönnetyn terapian määrä Läsnätulkkaus ja etätulkkaus. Tavoitteena on, että vieraan kielen tulkki olisi kaikilla toteutettavilla kuntoutuskerroilla sama.
Omaisen ohjauskäynnit, kun omainen tarvitsee tulkin Sama kuin kuntoutusasiakkaalle myönnettyjen omaisten ohjauskäyntien määrä Läsnätulkkaus ja etätulkkaus.
Kuntoutujan kotiin tai muuhun arjen ympäristöön tehtävät verkostokäynnit, kun kuntoutuja ja/tai hänen omaisensa tarvitsee tulkkausta Enintään 2  kertaa vuodessa Etätulkkaus ja läsnätulkkaus
Muu yksilöterapia    
Käyntikerrat, joissa suunnitellaan tai arvioidaan terapiaa tai joihin osallistuu tulkkausta tarvitseva kuntoutujan omainen Enintään 5 kertaa vuodessa Etätulkkaus ja läsnätulkkaus
Ohjauskäynnit omaiselle, kun kuntoutujan omainen tarvitsee tulkin Sama kuin kuntoutusasiakkaalle myönnettyjen ko. ohjauskäyntien määrä, enintään 10 kertaa vuodessa Etätulkkaus ja läsnätulkkaus
Kotiin tai muuhun arjen ympäristöön tehtävät verkostokäynnit, kun kuntoutuja ja/tai hänen omaisensa tarvitsee tulkkausta Enintään 2 kertaa vuodessa Etätulkkaus ja läsnätulkkaus
Ryhmäterapia    
Kuntoutujan yksilökäynnit, kun omainen tarvitsee tulkkausta Enintään 2 kertaa vuodessa Etätulkkaus ja läsnätulkkaus
Vanhempien ohjaukselliset ryhmätapaamiset, kun  kuntoutujan omainen tarvitsee tulkkausta Enintään 10 kertaa vuodessa Etätulkkaus ja läsnätulkkaus
Kuntoutujan kotiin tai muuhun arjen ympäristöön tehtävät verkostokäynnit, kun kuntoutujan omainen tarvitsee tulkkausta Enintään 2 kertaa vuodessa Etätulkkaus ja läsnätulkkaus
Moniammatillinen yksilökuntoutus Tulkkaus mahdollinen vain yksilölliseen osaan kuntoutuksen ohjelmaa, ei ryhmäohjelmaan.       Läsnätulkkaus ja etätulkkaus
Sairausryhmäkohtaiset kurssit Tulkkaus mahdollinen vain yksilölliseen osaan kuntoutuksen ohjelmaa, ei ryhmäohjelmaan.       Läsnätulkkaus ja etätulkkaus

Harkinnanvarainen kuntoutus

Kuntoutuspalvelu, jossa tulkkaus mahdollinen Tulkkauksen määrä Tulkkaustapa
Neuropsykologinen kuntoutus    
Käyntikerrat, joissa suunnitellaan tai arvioidaan terapiaa tai joihin osallistuu tulkkausta tarvitseva kuntoutujan omainen Enintään 5 kertaa vuodessa Läsnätulkkaus ja etätulkkaus
Vanhempien ohjauskäynnit, kun vanhempi/vanhemmat tarvitsevat tulkin Enintään 20 kertaa vuodessa Läsnätulkkaus ja etätulkkaus
Moniammatillinen yksilökuntoutus Tulkkaus mahdollinen vain yksilölliseen osaan kuntoutuksen ohjelmaa, ei ryhmäohjelmaan.       Läsnätulkkaus ja etätulkkaus
OPI -kuntoutuskurssi Enintään 8 käyntikertaa, keskimäärin 3 h kerrallaan Etätulkkaus ja läsnätulkkaus
Sairausryhmäkohtaiset kurssit Tulkkaus mahdollinen vain yksilölliseen osaan kuntoutuksen ohjelmaa, ei ryhmäohjelmaan.        Läsnätulkkaus ja etätulkkaus

Ammatillinen kuntoutus

Kuntoutuspalvelu, jossa tulkkaus mahdollinen Tulkkauksen määrä Tulkkaustapa
Ammatillinen kuntoutusselvitys Tulkkaus mahdollinen vain yksilölliseen osaan kuntoutuksen ohjelmaa, ei ryhmäohjelmaan. Enintään 15 päivää, keskimäärin 3h kerrallaan Etätulkkaus ja läsnätulkkaus
Koulutuskokeilu Tulkkaus mahdollinen vain yksilölliseen osaan kuntoutuksen ohjelmaa, ei ryhmäohjelmaan. Enintään 10 päivää, keskimäärin 3h kerrallaan Etätulkkaus ja läsnätulkkaus
Apuvälineen käytönopetus Enintään 5 päivää, keskimäärin 4h kerrallaan Etätulkkaus ja läsnätulkkaus
Tutkimuslausunto Enintään 4h Läsnätulkkaus
Kiila -kuntoutuskurssit Tulkkaus mahdollinen vain yksilölliseen osaan kuntoutuksen ohjelmaa, ei ryhmäohjelmaan.       Etätulkkaus ja läsnätulkkaus

 

Katso tarkat ohjeet vieraan kielen tulkkauksen järjestämisestä alla olevasta koosteesta

Vieraan kielen tulkkaus Kelan kuntoutustoimenpiteissä

Huomioithan, että Kela ei järjestä vieraan kielen tulkkausta seuraaville kuntoutuskursseille:

  • ammatilliset kurssit
  • traumaattisen aivovamman saaneiden aikuisten intensiivinen kuntoutuskurssi
  • kommunikaatioon painottuva AVH-kurssi
  • mielenterveyden häiriöitä sairastavien kuntoutuskurssit
  • muistisairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit
  • omaishoitajien kuntoutuskurssi
  • aistivammaisten kurssit

Lisätietoa

Viimeksi muokattu 14.12.2016
Sivu päivitetty 28.9.2016