Kuntoutuksen vaikutusten seuranta

Kela kehittää palveluitaan kuntoutuksen hyödyn arviointiin liittyvän seurannan ja raportoinnin perusteella. Arviointi ja raportointi toteutetaan kuntoutujan elämänlaadun, mielialan, työkyvyn ja kuntoutuksen tavoitteiden toteutumisen näkökulmasta. Kuntoutuspalvelujen palvelukuvauksissa on määritelty, mitkä palvelut kuuluvat raportoinnin piiriin.

Kuntoutuksen aikana asiakas vastaa kyselyihin, joiden tuloksia käytetään kuntoutuksen suunnittelussa ja arvioinnissa. Tietoja käytetään myös kuntoutuspalveluiden hyödyn arvioinnissa.

Palveluntuottajat toimittavat kyselyiden tiedot Kelaan suojatun yhteyden kautta.  Tiedot talletetaan Kelassa tarkoitusta varten perustettuun rekisteriin. Tarkemmat ohjeet palveluntuottajille asiakkaiden ohjaukseen, tietojen keruuseen ja toimittamiseen Kelaan löytyvät kohdasta tietojen toimittaminen.

Kuntoutuksen arvioinnin ja raportoinnin piiriin kuuluvat vuoden 2017 alusta seuraavat kuntoutuspalvelut

 • Ammatillinen kuntoutusselvitys 2015
 • Työkokeilu ja työhönvalmennus 2015 (vanhan palvelun päättyvät jaksot raportoidaan)
 • Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus TEAK (uusi palvelu) 2017
 • Moniammatillisen yksilökuntoutuksen aikuisten linjat, harkinnanvarainen kuntoutus 2016
 • TULES-kurssit 2016
 • KIILA-kuntoutus 2016
 • Omaishoitajien kurssit ja omaishoitajien parikurssit 2017
 • Diabetesta sairastavien kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit 2017
 • Mielenterveyden häiriöitä sairastavien nuorten ja aikuisten avo- ja laitosmuotoiset kuntoutuskurssit  2017
 • Asperger- ja ADHD-lasten sopeutumisvalmennuskurssit sekä autististen lasten sopeutumisvalmennuskurssit 2017
 • Ammatilliset Taito-kuntoutuskurssit 2018

Seuranta laajenee muihin palveluihin vuosittain sovitun aikataulun mukaisesti.

Tulokset raportoidaan vuosittain Kelan internetsivuilla kohdassa Yhteistyökumppanit/Kuntoutuspalvelut/Tuloksellisuus/Raportit.

Raportoinnissa eivät tule esille yksittäisten henkilöiden tai palveluntuottajien tiedot. Analysoinnissa ei vertailla eri palveluntuottajia