Perusomavastuu

Asumistuen perusomavastuun määrään vaikuttavat

  • bruttokuukausitulot, joista on tehty mahdollinen ansiotulovähennys
  • ruokakunnan aikuisten ja lasten lukumäärä.

Perusomavastuu määräytyy samalla tavalla koko maassa.

Jos henkilö asuu yksin ja saa pelkästään täyttä työmarkkinatukea, hänellä ei ole perusomavastuuta. Täysimääräiseen tukeen oikeuttaa 597 euron tulo lisättynä 99 eurolla jokaista ruokakuntaan kuuluvaa aikuista ja 221 eurolla jokaista ruokakuntaan kuuluvaa lasta kohden. Nämä luvut ovat sidoksissa kansaneläkeindeksiin.

Jos perusomavastuu on alle 10 euroa, sitä ei oteta huomioon.

Perusomavastuun kaava:

0,42 x [T - (597 + 99 x A + 221 x L)], jossa

  • T = ruokakunnan yhteenlasketut tulot
  • A = aikuisten lukumäärä
  • L = lasten lukumäärä
  • 597 euroa on vakiomäärä

Esimerkki perusomavastuun laskemisesta

Ruokakunnassa on yksi aikuinen ja kaksi lasta. Ruokakunnan asumistuessa huomioon otettavat tulot ovat 1 460 e/kk.
Perusomavastuu lasketaan seuraavasti:

0,42 x [1 460 - (597 + 99 x 1 + 221 x 2)] =
0,42 x (1 460 – 1 138) =
0,42 x 322 = 135,24.

Lisätietoja

Viimeksi muokattu 29.12.2016
Sivu päivitetty 1.1.2017