Perusomavastuu

Asumistuen perusomavastuun määrään vaikuttavat

  • bruttokuukausitulot
  • ruokakunnan aikuisten ja lasten lukumäärä.

Perusomavastuu määräytyy samalla tavalla koko maassa.

Jos henkilö asuu yksin ja saa täyttä työmarkkinatukea, hänellä ei ole perusomavastuuta. Täysimääräiseen tukeen oikeuttaa 605 euron tulo lisättynä 100 eurolla jokaista ruokakuntaan kuuluvaa aikuista ja 223 eurolla jokaista ruokakuntaan kuuluvaa lasta kohden.

Täysimääräisen tuen rajaa sekä aikuisten ja lasten lukumäärän perusteella tehtäviä vähennyksiä korotetaan vuosittain kansaneläkeindeksillä.

Jos perusomavastuu on alle 10 euroa, sitä ei oteta huomioon.

Perusomavastuun kaava:

0,4 x [T - (605 +100 x A + 223 x L)], jossa

  • T = ruokakunnan yhteenlasketut tulot
  • A = aikuisten lukumäärä
  • L = lasten lukumäärä
  • 605 euroa on vakiomäärä

Esimerkki perusomavastuun laskemisesta

Ruokakunnassa on yksi aikuinen ja kaksi lasta. Ruokakunnan tulot ovat 1 460 e/kk.
Perusomavastuu lasketaan seuraavasti:

0,4 x [1 460 - (605 + 100 x 1 + 223 x 2)] =
0,4 x (1 460 – 1 151) =
0,4 x 309 = 123,60.

Viimeksi muokattu 07.01.2015
Sivu päivitetty 01.01.2014