Opiskelijan omat tulot

Tulosi vaikuttavat siihen, kuinka monelta kuukaudelta vuodessa voit nostaa opintotukea. Tällaisia tuloja ovat

  • veronalaiset ansio- ja pääomatulot
  • veronalaiset sosiaalietuudet (opintorahaa tai muuta Kelan opintotukea ei oteta tulona huomioon)
  • ulkomailta saamasi tulot
  • toimeentulon turvaamiseen tarkoitetut apurahat (lisätietoja apurahoista).

Tulot otetaan yleensä huomioon bruttona. Kela ei tutki tulojasi, kun haet opintotukea, vaan sinun täytyy itse huolehtia siitä, että tulosi pysyvät sallituissa rajoissa.

Kuinka paljon tuloja voit saada?

Sinulle lasketaan henkilökohtainen vuosituloraja jokaiselle vuodelle, jonka aikana saat opintotukea. Vuositulorajasi määräytyy sen perusteella, moneltako kuukaudelta olet nostanut opintotukea kalenterivuoden aikana. Tukikuukaudella tarkoitetaan kuukautta, jolta olet saanut opintorahaa ja asumislisää tai jompaakumpaa niistä.

Kuukausi, jolta maksettuun tukeen et ole ollut oikeutettu (koko tuki peritään takaisin tai sen takaisinperinnästä luovutaan), on tueton kuukausi tulovalvonnassa. Jos sinulle maksetaan elokuulta vain puolen kuukauden tuki tai saat joltakin kuukaudelta tukea vähemmän kuin normaalisti (esim. asut tilapäisesti vanhempasi luona), tällainen kuukausi on tulovalvonnassa normaali tukikuukausi. Jos sinulle myönnetään joltakin kuukaudelta pelkkä opintolainan valtiontakaus, kuukausi on tueton kuukausi tulovalvonnassa.

Vuosituloraja lasketaan siten, että jokaista tukikuukautta kohti sinulla voi olla tuloa 660 euroa ja jokaista tuetonta kuukautta kohti 1 970 euroa. Voit saada tulot milloin tahansa kalenterivuoden aikana, kunhan ne eivät ylitä vuositulorajaasi. Jos tulosi ylittävät vuositulorajasi, opintotukea on maksettu sinulle liikaa ja sitä joudutaan perimään takaisin.

Tukikuukausi Vuosituloraja (euroa/vuosi)
1 22 330
2 21 020
3 19 710
4 18 400
5 17 090
6 15 780
7 14 470
8 13 160
9 11 850
10 10 540
11 9 230
12 7 920

Jos tulosi ylittävät tulorajan korkeintaan 220 eurolla, sinulta ei peritä tukea takaisin.

Miten voit nostaa vuositulorajaasi?

Voit korottaa vuositulorajaasi kolmella eri tavalla:

Viimeksi muokattu 07.10.2013
Sivu päivitetty 19.10.2012