KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 § JA KEL 61 §) VUOSINA 2015−2016

TARJOUSKILPAILUN ASIAKIRJAT

Liitelomakkeet voi täyttää sähköisesti. Jos kirjoitualueet eivät näy selaimessa aktiivisina, avaa lomake Adobe Reader -ohjelmalla.

Katso myös muu materiaali.

Suomenkieliset palvelut

  Tarjouspyyntö

Liite 1

Palvelukuvaus
Liite 2 Hinnoittelun perusteet
Liite 3 Tarjouslomake
Liitteet 4

Henkilöstölomakkeet

Liite 4a          Henkilöstölomake, Erikoislääkärin tutkimus, psykiatri

Liite 4b          Henkilöstölomake, Erikoislääkärin tutkimus, fysiatri

Liite 4c          Henkilöstölomake, Suppea moniammatillinen MT-painotteinen tutkimus

Liite 4d          Henkilöstölomake, Suppea moniammatillinen TULES-painottinen tutkimus

Liite 4e          Henkilöstölomake, Laaja moniammatillinen MT-painotteinen tutkimus

Liite 4f           Henkilöstölomake, Laaja moniammatillinen TULES-painotteinen tutkimus

Liite 5 Henkilöstön koulutus ja kokemus -lomake
Liitteet 6

Hintalomakkeet

Liite 6a          Hintalomake, Erikoislääkärin tutkimus, psykiatri

Liite 6b          Hintalomake, Erikoislääkärin tutkimus, fysiatri

Liite 6c          Hintalomake, Suppea moniammatillinen MT-painotteinen tutkimus

Liite 6d          Hintalomake, Suppea moniammatillinen TULES-painottinen tutkimus

Liite 6e          Hintalomake, Laaja moniammatillinen MT-painotteinen tutkimus

Liite 6f           Hintalomake, Laaja moniammatillinen TULES-painotteinen tutkimus

Liite 7 Laskulomake (luonnos)
Liite 8 Kilpailutusalueet
Liite 9 Kelpoisuusehdot
Liite 10 Sopimusmalli

Svenskspråkiga tjänster

  Anbudsförfrågan
Bilaga 1   Servicebeskrivning / svenskspråkiga tjänster
Bilaga 2  

Grunder för prissättningen

Bilaga 3  

Anbudsblankett

Bilagor 4

Personalblanketter

Bilaga 4g: Personalblankett, Undersökning av en specialist i psykiatri

Bilaga 4h: Personalblankett, Undersökning av en specialist i fysiatri

Bilaga 4i: Personalblankett, Begränsad undersökning, fokus på mental hälsa

Bilaga 4j: Personalblankett, Begränsad undersökning, fokus på rörelseorganen

Bilaga 4k: Personalblankett, Omfattande undersökning, fokus på mental hälsa

Bilaga 4l: Personalblankett, Omfattande undersökning, fokus på rörelseorganen

Bilaga 5   Personalens utbildning och arbetserfarenhet
Bilagor 6 

Prisblanketter

Bilaga 6g: Prisblankett, Undersökning av en specialist i psykiatri

Bilaga 6h: Prisblankett, Undersökning av en specialist i fysiatri

Bilaga 6i: Prisblankett, Begränsad multidisciplinär undersökning, fokus på mental hälsa

Bilaga 6j: Prisblankett, Begränsad multidisciplinär undersökning, fokus på rörelseorganen                 

Bilaga 6k: Prisblankett, Omfattande multidisciplinär undersökning, fokus  på mental hälsa

Bilaga 6l: Prisblankett, Omfattande multidisciplinär undersökning, fokus på rörelseorganen

Bilaga 7  

Fakturamall (på finska)
Bilaga 8   Upphandlingsområden
Bilaga 9   Behörighetsvillkor  
Bilaga 10   Avtalsmall

Muu materiaali

Tutkimuksiin määräämisen prosessikuvaus

Ilmoitus tutkimusmääräyksestä (SVL) -kirje palveluntuottajalle (luonnos)

Palveluntuottajien kysymykset ja vastaukset

Viimeksi muokattu 17.1.2017
Sivu päivitetty 18.2.2014