Tutkimuksiin määrääminen Kelan etuusasioissa

Kela voi lähettää asiakkaan lisätutkimuksiin, jos etuusasiaa ei voida ratkaista asiakkaan toimittamien lääkärinlausuntojen ja muiden lääketieteellisten selvitysten perusteella. Työkyvyn arviointitutkimuksia käytetään, kun ne ovat tarpeellisia selvitettäessä hakijan oikeutta sairauspäivärahaan tai Kelan työkyvyttömyyseläkkeeseen (SVL 15 luvun 13 § ja KEL 61 §). Kysymys, johon lisätutkimusten avulla halutaan vastaus, on voidaanko etuudenhakijaa pitää kunkin lain tarkoittamalla tavalla työkyvyttömänä.

Kela käyttää työkyvyn arviointitutkimuksissa sopimuspalveluntuottajia.

Uusi hankinta vuonna 2017, hankinta-ilmoitus julkaistu!

Hankinta-ilmoitus on julkaistu 25.4.2017. Tutustu tarjouspyyntöön HILMA ilmoituskanavan kautta. Tarjouskilpailun materiaali on julkaistu myös Hanki-palvelu -toimittajaportaalissa. Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä sivuille. Tarjoukset jätetään Hanki-tarjouspalvelun kautta, eikä tarjouksia voi jättää muulla tavalla.

Tarjouskilpailu koskee seuraavia palveluja:

  • Erikoislääkärin tekemä toimintakyvyn arviointitutkimus
  • Moniammatillinen toimintakyvyn arviointitutkimus, mielenterveyspainotus
  • Moniammatillinen toimintakyvyn arviointitutkimus, tuki- ja liikuntaelinpainotus

Uudet sopimukset tulevat voimaan vuoden 2018 alusta.

Hankinta käynnistyi teknisellä vuoropuhelulla 16.2.2017 Kelan Päätalossa, Helsingissä.

 

Lisätiedot nykyisistä palveluista

Viimeksi muokattu 26.4.2017
Sivu päivitetty 4.11.2013