Tutkimuksiin määrääminen Kelan etuusasioissa

Kela voi lähettää asiakkaan lisätutkimuksiin, jos etuusasiaa ei voida ratkaista asiakkaan toimittamien lääkärinlausuntojen ja muiden lääketieteellisten selvitysten perusteella. Työkyvyn arviointitutkimuksia käytetään, kun ne ovat tarpeellisia selvitettäessä hakijan oikeutta sairauspäivärahaan tai Kelan työkyvyttömyyseläkkeeseen (SVL 15 luvun 13 § ja KEL 61 §). Kysymys, johon lisätutkimusten avulla halutaan vastaus, on voidaanko etuudenhakijaa pitää kunkin lain tarkoittamalla tavalla työkyvyttömänä.

Kela käyttää työkyvyn arviointitutkimuksissa sopimuspalveluntuottajia.

Uusi hankinta vuonna 2017

Kela kilpailuttaa lisätutkimusten palveluntuottajat vuoden 2017 aikana. Uudet sopimukset tulevat voimaan vuoden 2018 alusta.

Hankinta käynnistyi teknisellä vuoropuhelulla 16.2.2017 Kelan Päätalossa, Helsingissä.

 

Lisätiedot nykyisistä palveluista

Viimeksi muokattu 23.2.2017
Sivu päivitetty 4.11.2013