Tutkimuksiin määrääminen Kelan etuusasioissa

Kela voi lähettää asiakkaan lisätutkimuksiin, jos etuusasiaa ei voida ratkaista asiakkaan toimittamien lääkärinlausuntojen ja muiden lääketieteellisten selvitysten perusteella. Työkyvyn arviointitutkimuksia käytetään, kun ne ovat tarpeellisia selvitettäessä hakijan oikeutta sairauspäivärahaan tai Kelan työkyvyttömyyseläkkeeseen (SVL 15 luvun 13 § ja KEL 61 §). Kysymys, johon lisätutkimusten avulla halutaan vastaus, on voidaanko etuudenhakijaa pitää kunkin lain tarkoittamalla tavalla työkyvyttömänä.

Kela käyttää työkyvyn arviointitutkimuksissa sopimuspalveluntuottajia.

Uusi hankinta

Toimintakyvyn arviointitutkimuksia koskeva hankinta vuosille 2018-2019 on käynnissä ja terveydenhuollon palveluntuottajat voivat jättää tutkimusten järjestämistä koskevia tarjouksia 14.6.2017 asti.

Tarjouskilpailussa pyydettiin tarjouksia seuraavista palveluista:

  • Erikoislääkärin tekemä toimintakyvyn arviointitutkimus
  • Moniammatillinen toimintakyvyn arviointitutkimus, mielenterveyspainotus
  • Moniammatillinen toimintakyvyn arviointitutkimus, tuki- ja liikuntaelinpainotus

Uudet sopimukset tulevat voimaan vuoden 2018 alusta.

Hankinta käynnistyi teknisellä vuoropuhelulla 16.2.2017 Kelan Päätalossa, Helsingissä.

 

Lisätiedot nykyisistä palveluista

Viimeksi muokattu 11.12.2017
Sivu päivitetty 4.11.2013