Näin haet Tyk-kuntoutusta

  1. Hakeudu ensin työterveyslääkärille tai muulle sinua hoitavalle lääkärille.
  2. Hae TYK-kuntoutusta lomakkeella KU 101.
  3. Liitä mukaan lääkärin B-lausunto kuntoutustarpeestasi sekä selvitys työterveyshuollossa tai terveydenhuollossa (KU 108) ja työpaikalla (KU 109) tehdyistä toimenpiteistä.
  4. Postita haekmus.liitteineen Kelaan.

Hakuaika

Toimita hakemus Kelaan ennen kuntoutuksen alkamista. Jos kuntoutus on jo alkanut, Kela voi myöntää kuntoutuksen aikaisintaan hakemiskuukauden alusta. Poikkeustapauksissa kuntoutus voidaan korvata puolen vuoden ajalta takautuvasti ennen sen hakemista.

Hakemuksesi käsitellään Kelassa. Kela kutsuu sinut tarvittaessa haastatteluun. Saat kuntoutuksesta kirjallisen päätöksen. Näet sen myös asiointipalvelussa, jonne kirjaudut pankkitunnuksillasi. Jos kuntoutuksesi kuuluu työeläkelaitoksen vastuulle, siirtää Kela kuntoutusasiasi käsittelyn työeläkelaitoksellesi.

Päätös kuntoutuksestasi lähetetään tiedoksi myös palveluntuottajalle, jolloin se toimii paikkavarauksena ja maksusitoumuksena.

Viimeksi muokattu 26.3.2013
Sivu päivitetty 19.10.2012