Siirry sisältöön

Usein kysyttyä,  kun työntekijä muuttaa työhön ulkomaille  tai Suomeen

Suomeen töihin:

 1. Miten työntekijän tulee toimia, kun hän muuttaa Suomeen?
 2. Millä perusteella pääsee Kelan vakuutuksen piiriin?
 3. Mitä tarkoittaa, että on sairausvakuutettuna Suomessa?
 4. Mitä pitää toimittaa Kelaan, jotta saa jatkettua vakuuttamista?

 5. Miten voin auttaa ulkomaista työntekijäämme asioimaan Kelan kanssa?

Ulkomaille töihin

 1. Jos työntekijä ollaan lähettämässä ulkomaille, minne otetaan yhteyttä?

 2. Onko ulkomaille työkomennukselle lähtevälle määritelty vakuutuspalkka?

 3. Mitkä ovat ne maat, jonne lähdettäessä oikeutta Suomen sosiaaliturvaan haetaan Eläketurvakeskukselta?

 4. Milloin voi pysyä vakuutettuna, vaikka muuttaa Suomesta?

 5. Kenen pitää hakea? 

 6. Miten pitkäksi aikaa voi hakea sosiaaliturvan säilyttämistä?

 7. Minkä lomakkeen työnantaja täyttää?

 8. Kuka täyttää hakemuksen?

 9. Onko myös ulkomailla työskentelevien työntekijöiden työkyky arvioitava 90 sairauspäivärahapäivän jälkeen?

Suomeen töihin

Miten työntekijän tulisi toimia, kun muuttaa Suomeen? Mitä asiakirjoja tulisi hankkia, mikä hakemus ja mitä liitteitä?
 
Suomeen työhön tulevalla tulee olla työhön oikeuttava lupa, jos hän ei ole EU- tai Eta-kansalainen.  Hänen tulee ilmoittautua maistraattiin, mistä hän saa henkilötunnuksen ja mahdollisesti kotikunnan.  EU- tai Eta-kansalaisen tulee rekisteröityä paikallispoliisin luona, jos hänen oleskelunsa kestää yli kolme kuukautta.  Kelalle hänen tulee toimittaa hakemus Y77, jonka liitteenä kopio työsopimuksesta.  
 
Millä perusteella pääsee Kelan vakuutuksen piiriin?

Mistä tahansa maasta Suomeen tuleva työntekijä voi kuulua Kelan hoitamaan sosiaaliturvaan edellyttäen että hänen

 • työsopimuksensa tehdään vähintään 4:ksi kuukaudeksi ja käsittää vähintään 18 tuntia viikossa.
 • Palkkansa on työehtosopimuksen mukainen.

Tällöin työntekijä saa mm. Kela-kortin ja hänellä on sairastuessaan oikeus sairauspäivärahaan. Työntekijän oikeuksissa Kelan maksamiin etuuksiin on kuitenkin etuuskohtaisia lisäedellytyksiä silloin kun työntekijä tulee muualta kuin EU-asetusta soveltavista maista.  Eu/Eta-maista tai Sveitsistä tulevilla työntekijöillä on lähes samat etuusoikeudet kuin Suomessa asuvalla henkilöllä. Suomeen töihin tulevien etuusoikeuksista saa enemmän tietoa henkilöasiakkaita koskevilta kela.fi-sivuilta.

Työntekijä voidaan vakuuttaa myös Suomessa asuvana, jos hänellä on työsuhteen lisäksi muita siteitä Suomeen. Tällöin työn vähimmäisedellytyksiä ei tutkita.
 
Mitä pitää toimittaa Kelaan,  jotta saa jatkettua vakuuttamista?
 
Jos työntekijä on saanut määräaikaisen päätöksen työnteon perusteella ja työsuhdetta jatketaan, riittää työsopimuksen jatko hakemukseksi.
 
Mitä tarkoittaa, että on sairausvakuutettuna?
 
Suomessa sairausvakuutettu henkilö saa Kela-kortin. Sairausvakuutetulla on oikeus saada  korvauksia reseptilääkkeistä, lääkärinpalkkiosta sekä sairaanhoitoon liittyvistä matkoista. Sairastuessaan vakuutetulla on myös mahdollisuus saada sairauspäivärahaa.

Miten voin auttaa ulkomaista työntekijäämme asioimaan Kelan kanssa?

 • Voit auttaa työntekijää ohjaamalla hänet täyttämään lomakkeen Hakemus Muutto Suomeen (Y77). Lomake on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Lomakkeella työntekijä voi hakea Kelan sosiaali- ja sairausvakuutukseen kuulumista. Sen perusteella hänelle voidaan lähettää myös Kela-kortti.
  Huom! Kela-korttia ei tarvita, jotta saa hoitoa Suomen julkisessa terveydenhuollossa vaan ne, joilla on Suomessa kotikunta, ovat oikeutettuja hoitoon. Toisesta EU-maasta tuleva työntekijä voi pyytää Kelasta myös "todistuksen hoitoetuuksiin Suomessa", jolla hän todistaa oikeutensa saada hoitoa Suomen julkisessa terveydenhuollossa.
 • Voit ohjata työntekijän lähimpään palvelupisteeseen tai InTo Finland -palvelupisteeseen. Pääkaupunkiseudulla työskentelevien kannattaa asioida InTo Finland -palvelupisteessa Kampissa, jossa saa palvelua ainakin suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. In To Finland -palvelupiste on Kelan ja Verohallinnon yhteinen palvelupiste, jossa saa sosiaaliturvaan ja verotukseen liittyvät asiat vireille yhdellä käynnillä.
 • Voit auttaa työntekijää tulkin hankkimisessa. Kelan asiakkailla on oikeus maksuttomaan tulkkaukseen, jos asiointi Kelassa ei muuten onnistu.
 • Voit auttaa työntekijää etsimään tietoa. Kelan esitteet on julkaistu myös englanniksi, viroksi ja venäjäksi. Löydät esitteet www.kela.fi –sivuilta kohdasta muut kielet. Ilmaisia esitteitä voi myös tilata työpaikalle lomakevarasto@kela.fi. Myös www.infopankki.fi –sivuilla on paljon hyödyllistä tietoa 15 eri kielellä.
 • Voit hoitaa asiat työntekijän puolesta. Työntekijä voi valtuuttaa työnantajansa hoitamaan Kela-asiansa puolestaan. Kela tarvitsee tässä tapauksessa yksilöidyn valtakirjan.
 • Voit muistuttaa ilmoitusvelvollisuudesta työn päätyttyä. Työntekijän on ilmoitettava Kelaan, kun työsuhde päättyy tai hän lähtee ulkomaille. Muistuta tästä asiasta.
 • Työnantajan asiointipalvelussa voit täyttää työnantajan ilmoituksen työskentelystä ulkomailla. Vaihtoehtoisesti voit käyttää lomaketta Y38T.
   

Ulkomaille töihin:

Jos työntekijä ollaan lähettämässä ulkomaille, minne otan yhteyttä?

Jos työntekijä lähetetään EU- tai Eta-maahan tai sosiaaliturvasopimusmaahan, oikeutta kuulua Suomen sosiaaliturvaan ulkomailla oleskelun ajan haetaan  Eläketurvakeskuksesta, josta työntekijä saa todistuksen.

Jos työntekijä on lähdössä muuhun maahan, hakemus tulee toimittaa Kelaan.

Jos työntekijä lähtee töihin ulkomaille, hän hakee oikeutta pysyä Suomen sosiaaliturvassa Y38-lomakkeella  ja työnantaja täyttää Y38T-lomakkeen. Yli vuodeksi lähtevän hakemuksella on määräaika, viimeistään vuoden kuluessa ulkomaille lähdöstä.  Myös mukana seuraavan puolison on erikseen haettava vakuuttamista Y38-lomakkeella.

Onko ulkomaille työkomennukselle lähtevälle määritelty vakuutuspalkka?

Vakuutuspalkka on työeläkelaeissa tarkoitettu palkka, jota ulkomaantyössä pidetään eläkepalkkaan luettavan työansion ja eläkemaksujen perusteena. Kela voi käyttää sitä sairausvakuutuslain mukaisten päivärahoja määriteltäessä..

Jos työkomennukselle lähtijälle on sovittu vakuutuspalkka, tulee silloinkin EU- tai Eta-maihin ja sosiaaliturvasopimusmaihin mentäessä hankkia todistus Eläketurvakeskukselta.

Lisäksi tulee muistaa ilmoittaa Kelaan, jos työntekijä on lähdössä muihinkin maihin. Työntekijä voi ilmoittaa ulkomaan työstään Kelan asiointipalvelussa tai täyttämällä vastaavan paperilomakkeen (Y38) jos työ kestää alle vuoden. Työntekijä täyttää saman ilmoituksen, jos hänet lähetetään ulkomaille yli vuodeksi. Työnantajana tekee omalta osaltaan ilmoituksen työskentelystä ulkomailla joko työnantajan asiointipalvelussa tai vastaavalla paperilomakkeella  (Y38T).

Mitkä ovat ne maat, jonne lähdettäessä oikeutta Suomen sosiaaliturvaan haetaan Eläketurvakeskukselta?

EU-maat: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tanska, Tsekki, Unkari ja Viro.

Eta-maat: Islanti, Norja ja Liechtenstein

Sosiaaliturvasopimusmaat: Australia, Chile, Intia, Israel, Kanada (Quebec) USA

Milloin voi pysyä vakuutettuna Suomesta lähdettäessä?

Jos työntekijä lähtee tilapäisesti ja alle vuodeksi ulkomaille, eikä mene työhön EU- tai Eta-maahan paikallisen työnantajan palvelukseen, voi pysyä vakuutettuna Suomessa.

Yli vuodeksi ulkomaille lähdettäessä voi hakemuksesta pysyä vakuutettuna, jos on suomalaisen työnantajan lähettämä työntekijä, myös virkamies. Jos Suomen kansalainen on kehitysyhteistyössä tai lähetystyössä tai muutoin virkamiehen asemaan rinnasteisessa työssä, hän voi pysyä vakuutettuna. Myös apurahan saajana tai tutkijana tai opiskelijana ja edellä mainittujen mukana seuraavana perheenjäsenenä voi pysyä vakuutettuna.

Kenen pitää hakea Suomen sosiaaliturvaan kuulumista?
Muihin kuin EU- tai Eta-maihin ja Sveitsiin lähetettyjen työntekijöiden on täytettävä hakemus Kelan verkkoasiointipalvelussa tai lomake (Y 38) Muutto ulkomaille tai työskentely ulkomailla. Työnantaja täyttää työntekijäänsä koskevan hakemuksen joko verkkoasiointipalvelussa tai lomakkeella (Y 38T). Työnantajan ilmoitus työskentelystä ulkomailla. Lisäksi puolison on muistettava myös täyttää hakemus, jos hän seuraa työntekijän mukana.

Miten pitkäksi aikaa voi hakea sosiaaliturvan säilyttämistä?

EU-säännöksiä soveltaviin maihin lähetyn työntekijän todistusta voi hakea kahdeksi vuodeksi Eläketurvakeskuksesta (ETK), muihin maihin viideksi vuodeksi Kelasta.

Minkä lomakkeen työnantaja täyttää?

Jos on kyse EU- tai Eta-maasta tai sosiaaliturvasopimusmaasta, lomakkeet löytyvät Eläketurvakeskuksen nettisivuilta.

Muihin maihin lähdettäessä työnantaja tekee hakemuksen joko Kelan asiointipalvelussa tai paperilomakkeella Työnantajan ilmoitus työskentelystä ulkomailla (Y38T)

Kuka täyttää hakemuksen Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta?

Lähetetyn työntekijän hakemuksen Muutto ulkomaille työskentely ulkomailla (Y38) täyttää työntekijä itse. Työnantaja täyttää oman osuutensa joko asiointipalvelussa tai paperilomakkeella Työnantajan ilmoitus työskentelystä ulkomailla (Y 38T). Lisäksi puolison on muistettava myös täyttää oma hakemuksensa, jos hän seuraa työntekijän mukana.

Onko myös ulkomailla työskentelevien työntekijöiden työkyky arvioitava 90 sairauspäivärahapäivän jälkeen?

Kela edellyttää, että työterveyshuolto arvioi työntekijän jäljellä olevan työkyvyn viimeistään silloin, kun työntekijälle on maksettu sairauspäivärahaa 90 arkipäivää. Tämä vaatimus ei kuitenkaan koske ulkomaan työkomennuksella olevia työntekijöitä, jotka kuuluvat Suomen sosiaaliturvan piiriin lähetettyinä työntekijöinä, virkamiehinä, kehitysyhteistyöntekijöinä tai lähetystyöntekijöinä.

Lue lisää