Työikäisille

Kela järjestää ammatillista kuntoutusta työikäisille, joiden työ- tai opiskelukyky ja ansiomahdollisuudet ovat olennaisesti heikentyneet sairauden tai vamman ja muun kokonaistilanteen vuoksi.

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus korvaa 1.1.2017 alkaen työkokeilun, työhönvalmennuksen ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennuksen. Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus tarjoaa yksilöllistä työhönvalmentajan tukea ammattialan tai opiskelualan varmistamiseen tai terveydentilalle sopivaan työhön työllistymiseen.

Työelämässä olevien ja pidempään työskennelleiden (n. 5 vuotta) vajaakuntoisten ammatillisen kuntoutuksen ensisijaisena järjestäjänä ovat työeläkelaitokset.

Työikäisille järjestetään erilaisia kuntoutuskursseja, joiden tavoitteena on toiminta- ja työkyvyn ylläpitäminen tai parantaminen. Kuntoutus auttaa pysymään työelämässä. Kuntoutus ottaa huomioon toimintakyvyn eri osa-alueet ja tukee kuntoutujan aktiivista roolia ja vaikutusmahdollisuuksia.

Harkinnanvarainen kuntoutus täydentää Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Harkinnanvaraisen kuntoutuksen tärkeimpänä tavoitteena on tukea kuntoutujien työ-, opiskelu- ja toimintakykyä.

Sairausryhmäkohtaisia kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja järjestetään sekä vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena että harkinnanvaraisena kuntoutuksena eri sairausryhmille.

Kuntoutuspsykoterapia voi turvata ja parantaa opiskelu- tai työkykyä, kun kuntoutustarpeen aiheuttaa mielenterveydenhäiriö. Kuntoutus perustuu kokonaisvaltaiseen arviointiin ja erityisasiantuntemuksella tehtyyn yksilölliseen suunnitelmaan.

Lisätietoja

Viimeksi muokattu 7.12.2016
Sivu päivitetty 19.10.2012