Työikäisille

Ammatillinen kuntoutus eri vaihtoehtoineen tarjoaa kuntoutujalle monenlaisia mahdollisuuksia työelämään suuntaamiseksi. Vaihtoehtoja on muutaman päivän kuntoutustarpeen arvioinnista monivuotiseen koulutukseen.

Työelämässä olevien ja pidempään työskennelleiden (n. 5 vuotta) vajaakuntoisten ammatillisen kuntoutuksen ensisijaisena järjestäjänä ovat työeläkelaitokset.

Työikäisille järjestetään erilaisia kuntoutuskursseja, joiden tavoitteena on toiminta- ja työkyvyn ylläpitäminen tai parantaminen. Kuntoutus auttaa pysymään työelämässä. Tällaista kuntoutustoimintaa on  KIILA-kuntoutus, joka on toukokuussa 2016 korvannut Tyk-kuntoutuksen.

Kuntoutus ottaa huomioon toimintakyvyn eri osa-alueet ja tukee kuntoutujan aktiivista roolia ja vaikutusmahdollisuuksia.

Harkinnanvarainen kuntoutus täydentää Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Harkinnanvaraisen kuntoutuksen tärkeimpänä tavoitteena on tukea kuntoutujien työ-, opiskelu- ja toimintakykyä.

Sairausryhmäkohtaisia kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja järjestetään sekä vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena että harkinnanvaraisena kuntoutuksena eri sairausryhmille.

Kuntoutuspsykoterapia voi turvata ja parantaa opiskelu- tai työkykyä, kun kuntoutustarpeen aiheuttaa mielenterveydenhäiriö. Kuntoutus perustuu kokonaisvaltaiseen arviointiin ja erityisasiantuntemuksella tehtyyn yksilölliseen suunnitelmaan.

Lisätietoja

Viimeksi muokattu 2.5.2016
Sivu päivitetty 19.10.2012