Kuntoutuspsykoterapia

Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa 16-67 -vuotiaille. Alle 16-vuotiaiden terapiasta vastaa julkinen terveydenhuolto.

Kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on tukea ja parantaa kuntoutujan työ- ja opiskelukykyä. Kuntoutuksella turvataan työelämässä pysyminen tai sinne siirtyminen, työhön paluu tai opintojen edistyminen.

Psykoterapian saaminen edellyttää, että

  • työ- tai opiskelukykysi on mielenterveyden häiriön vuoksi uhattuna
  • olet ollut psykiatrisen diagnoosin saamisen jälkeen vähintään 3 kuukautta asianmukaisessa hoidossa, johon on sisältynyt tarpeellinen lääketieteellinen, psykiatrinen ja psykoterapeuttinen tutkimus ja hoito
  • hoidostasi vastaavassa terveydenhuollon yksikössä on tehty kirjallinen kuntoutussuunnitelma, jossa on kuvattu yksilöllisesti arvioitu kuntoutuspsykoterapian tarve ja sen soveltuvuus kuntoutukseesi
  • kuntoutussuunnitelmaan/B-lääkärinlausuntoon sisältyy vähintään kahteen henkilökohtaiseen tapaamiseen perustuva psykiatrin, lastenpsykiatrin tai nuorisopsykiatrin arvio diagnoosista ja kuntoutustarpeesta
  • em. kuntoutussuunnitelman/lääkärinlausunnon perusteella voidaan arvioida kuntoutuspsykoterapian olevan tarpeen työ- tai opiskelukykysi tukemiseksi tai parantamiseksi
  • muiden hoito- ja kuntoutusmuotojen (esim. kriisiterapia tai aikarajoitteinen lyhytterapia) mahdollisuudet on selvitetty.
  • hoito jatkuu edelleen psykiatrian erikoislääkärin suosituksen mukaan.

Kuntoutuspsykoterapia voi olla yksilö-, ryhmä-, perhe- tai paripsykoterapiaa tai kuvataideterapiaa. Lisäksi 16-25-vuotiaille nuorille terapia voi olla musiikkiterapiaa. Nuoren kuntoutusterapiaan voi liittyä myös vanhempien ohjauskäyntejä.

Kuntoutuspsykoterapiaa korvataan enintään 80 kertaa vuodessa ja kolmessa vuodessa enintään 200 kertaa.

Kela myöntää terapian vuodeksi kerrallaan. Terapia voidaan myöntää siitä alkaen kun kaikki myöntämisen edellytykset täyttyvät, aikaisintaan kuitenkin sen kuukauden alusta, jolloin jätät hakemuksen Kelaan.

Voit saada Kelan tukemaa terapiaa enintään 3 vuoden ajan. Terapian loputtua terapeutti toimittaa Kelaan loppulausunnon.

Voit hakea terapialle jatkoa, jolloin tarvitset uuden lausunnon lääkäriltäsi.  Jos terapia on toteutunut suunnitellusti, riittää jatkohakemuksen liitteeksi hoitavan lääkärisi lausunto. Jos terapiakäynnit ovat jääneet hyvin vähäisiksi, terapia on toteutunut epäsäännöllisesti, se on keskeytynyt tai terapiassa ei ole edistytty tavoitteiden mukaisesti, tarvitset jatkohakemuksen liitteeksi lausunnon psykiatrilta. Lisäksi jatkohakemuksen liitteeksi tarvitset aina lausunnon terapeutiltasi.

Uusi terapiajakso

Kela voi korvata kuntoutuspsykoterapiana uuden, enintään kolme vuotta kestävän terapiajakson, kun edellisen jakson päättymisestä on kulunut vähintään viisi vuotta. Uusi terapiajakso voidaan myöntää esim. silloin, kun jokin menetys, muu kuormittava elämäntilanne, opintojen loppuun saattaminen tai työelämään siirtyminen

  • vaikeuttaa aikaisempaa mielenterveyden häiriötä tai
  • kyseessä on uusi sairaus, joka uhkaa työ- tai opiskelukykyä.

Kuka voi antaa psykoterapiaa?

Psykoterapiaa voi antaa terapeutti, jonka koulutuksen Valvira (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) on hyväksynyt ja jolla on oikeus käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä. Lisäksi Kela edellyttää, että terapeutilla on koulutus siihen psykoterapiaan, jota hän asiakkaalle antaa.

Lisätietoja

Viimeksi muokattu 29.9.2016
Sivu päivitetty 19.10.2012