Työkykyä ylläpitävä kuntoutus (TYK)

Kelan TYK-toiminta jatkuu ammatillisena kuntoutuksena voimassa olevien sopimusten mukaisesti ajalla 1.1.–30.4.2016. Tämä koskee sekä yksilö- että ryhmämuotoista TYK-kuntoutusta. Sopimuksen mukaisesti TYK-toimintaa toteutetaan vuoden 2012–2015 voimassa olevan kuntoutuksen standardin mukaisesti.

Tavoite

TYK-kuntoutuksella pyritään parantamaan sekä fyysistä että psyykkistä työ- ja toimintakykyä. Siinä kiinnitetään huomiota myös työympäristöön ja olosuhteisiin työpaikalla.Työterveyshuolto ohjaa työntekijät Kelan TYK-kuntoutukseen, jos työpaikalla tai työterveyshuollossa tehdyt toimenpiteet eivät ole riittäviä.

Valmennusjaksolla ohjataan ja neuvotaan työhön ja ammattitaitoon sekä työssä selviytymiseen ja työympäristön muutosmahdollisuuksiin liittyvissä asioissa. Yksilökohtaisessa TYK-kuntoutuksessa jaksojen aikana työpaikkayhteyksiä järjestetään kuntoutujan tarpeen mukaan.

Kuntoutuksen sisältö ja toteutus

TYK-kuntoutus toteutetaan kuntoutuslaitoksessa. Kuntoutukseen kuuluu 1–12 vuorokauden selvitysjakso, jossa laaditaan yksilöllinen valmennussuunnitelma, sekä valmennusjakso, joka kestää enintään 19 vuorokautta. Kuntoutusjaksot voidaan toteuttaa myös lyhyissä jaksoissa, joiden välillä työskentelet työpaikallasi. Koko kuntoutusprosessin kesto on n. 1–2 vuotta.

  • Kelan palvelunumero kuntoutusasioissa 020 692 205

 

Viimeksi muokattu 2.6.2016
Sivu päivitetty 19.10.2012