Työ- ja koulutuskokeilu

Työ- tai koulutuskokeilu voi olla sopiva kuntoutusmuoto, jos et enää suoriudu nykyisistä työtehtävistäsi ja edessä on työtehtävien tai ammatin vaihto.

Työkokeilut

Työkokeilun tavoitteena on löytää tai varmistaa sinulle soveltuva työ- tai koulutusala. Työkokeilu kestää noin 2 kuukautta. Alkuvaiheessa vahvistetaan työnhaku- ja työelämätaitojasi ja samalla saat tukea työkokeilupaikan etsimiseen. Voit osallistua työkokeiluun myös silloin, jos sinulla on jo tiedossa mieluisa työpaikka, jossa voit kokeilla työn tekoa.

Työkokeilussa kokeilet ohjatusti työn tekemistä 1-3 työpaikassa. Päätösvaiheessa osallistut ammatillisen kuntoutuksesi jatkosuunnitelman laatimiseen. Tällöin mietitään, minkälainen työ- tai koulutusala soveltuu sinulle ja suunnitellaan mihin jatkat työkokeilun jälkeen. Seurantavaiheessa sinua tuetaan ammatillisen kuntoutuksesi jatkosuunnitelman toteuttamisessa ja selvitetään mahdollisia jatkosuunnitelmasi toteutumiseen liittyviä haasteita.

Koulutuskokeilut

Koulutuskokeilussa selvitetään koulutusmahdollisuuksiasi ja tutustutaan kouluelämään. Kokeilun avulla saat kuvan koulutuksesta ja kyseisen ammattialan vaatimuksista sekä pääset arvioimaan kiinnostustasi tiettyyn koulutusalaan.

Koulutuskokeilu toteutetaan oppilaitoksessa, esimerkiksi ammatillisessa oppilaitoksessa, ja se kestää muutamasta päivästä kahteen viikkoon.

Viimeksi muokattu 18.5.2015
Sivu päivitetty 19.10.2012