Vaativa lääkinnällinen kuntoutus


Kela järjestää alle 65-vuotiaille henkilöille vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja korvaa kuntoutuksesta aiheutuneita kustannuksia. Tarkoituksena on, että kuntoutuksen avulla pystyisit työskentelemään tai selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin sairaudestasi tai vammastasi huolimatta. Tavoitteena on työ- tai toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen. Vaativa lääkinnällinen  kuntoutus voidaan järjestää kuntoutuslaitoksessa tai terapiana. Vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena järjestetään myös kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja.

1.1.2016 alkaen asiakkaan ei tarvitse enää saada vammais- tai hoitotukea saadakseen Kelan järjestämää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta.

 Myöntämisedellytykset: 

  • henkilö on alle 65-vuotias
  • henkilö ei ole julkisessa laitoshoidossa
  • henkilöllä on huomattavia vaikeuksia arjen toiminnoista suoriutumisessa ja osallistumisessa
  • henkilöllä on sairaus tai vamma ja siihen liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite,  josta aiheutuu vähintään vuoden kestävä kuntoutustarve
  • kuntoutus ei liity välittömästi sairaanhoitoon
  • kuntoutuksen tavoitteet eivät ole ainoastaan hoidollisia, vaan suoriutumista ja osallistumista mahdollistavia
  • kuntoutus on perustellusti tarpeen.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen sisällössä korostuu aiempaa yksilöllisempi

  • kuntoutujan tarpeiden mukainen kuntoutuksen suunnittelu ja toteutus
  • kuntoutujan ja hänen lähipiirinsä aktiivisuus
  • yhteistyötä kuntoutujalle tärkeiden toimijoiden kanssa esimerkiksi päiväkodissa, koulussa, palvelutalossa ja henkilökohtainen avustajan kanssa.

Lainmuutoksen jälkeen myös vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaiden Kelan korvaamia  taksimatkoja voidaan yhdistellä toisten asiakkaiden matkoihin.

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus perustuu julkisessa terveydenhuollossa laadittuun kuntoutussuunnitelmaan.

Jos sinulla on jo voimassa oleva kuntoutuspäätös aiemmasta vaikeavammaisten lääkinnällisestä kuntoutuksesta, kuntoutus jatkuu sen mukaisesti vuoden vaihteen jälkeen. Uusi hakemus ja kuntoutussuunnitelma kannattaa toimittaa Kelaan vasta, kun myönnetty kuntoutus on päättymässä.

Lyyti Harju: Lakimuutos

 

Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutuksen sisällön muutos

 

Lisätietoja

Viimeksi muokattu 29.9.2016
Sivu päivitetty 19.10.2012