Työkyky heikentynyt

Työkyvyn heikentymiseen, kuntoutukseen ja työkyvyttömyyseläkkeen hakemiseen liittyvät asiat vaativat usein perusteellisia selvityksiä, lääkärinlausuntoja ja harkintaa. Jos olet työelämässä, käänny oman työpaikkasi työterveyshuollon puoleen. Halutessasi voit varata ajan Kelasta näiden asioiden selvittämiseksi.

Sairaus ja työkyvyttömyys eivät ole sama asia. Vaikka sairastat, et välttämättä ole työkyvytön. Työkyvyttömyys on kuitenkin edellytys, kun Kela myöntää sairauspäivärahaa ja työkyvyttömyyseläkettä.

Jos sairaus pitkittyy, voit tarvita kuntoutusta. Jo hyvissä ajoin ennen työkyvyttömyyseläkkeen myöntämistä Kela tai työeläkelaitoksesi selvittää, voisiko kuntoutuksesta olla apua sairauteesi. Voit myös itse hakea kuntoutusta tai kääntyä työterveyshuollon puoleen.

  • Sairauspäivärahaa maksetaan yleensä enintään 300 arkipäivää eli noin vuoden. Tämän jälkeen samasta sairaudesta maksetaan sairauspäivärahaa yleensä vasta vuoden työkykyisyyden jälkeen.
  • Jos työkykysi ei ole parantunut, sinulla voi olla oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen. Kela ja työeläkelaitos selvittävät edellytyksesi ammatilliseen ja lääkinnälliseen kuntoutukseen ennen kuin päättävät työkyvyttömyyseläkkeestä. Ne myös ohjaavat sinut tarvittaessa muun kuntoutuksen piiriin.
  • Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää myös määräaikaisena kuntoutustukena, kun kuntoutusmahdollisuuksiasi selvitetään tai olet kuntoutuksessa.
  • Jos kuitenkin selviydyt osa-aikatyöstä tai kevyemmistä tehtävistä, voit hakea osatyökyvyttömyyseläkettä työeläkelaitokselta. Kelan eläkkeisiin ei kuulu osatyökyvyttömyyseläkettä.

Lisätietoa

Viimeksi muokattu 10.6.2016
Sivu päivitetty 13.1.2015