Kuntoutustuki on määräaikainen työkyvyttömyyseläke

Voit saada työkyvyttömyyseläkkeen sijaan määräaikaisen kuntoutustuen, kun kuntoutusmahdollisuuksiasi selvitetään tai olet kuntoutuksessa.

Kuntoutustuen edellytyksenä on, että sinulle on laadittu hoito- tai kuntoutussuunnitelma tai että sitä valmistellaan. Hoito- tai kuntoutussuunnitelma voi olla lääkärinlausunnossa tai erillisenä liitteenä. Muutoin sinua koskevat samat vaatimukset kuin työkyvyttömyyseläkkeen hakijaa.

Kuntoutustuen määrä on sama kuin työkyvyttömyyseläkkeen ja sitä haetaan samoin.

Lisätietoa

Viimeksi muokattu 13.1.2015
Sivu päivitetty 19.10.2012