Työkyvyttömyyseläke

Kun sairaus johtaa työkyvyttömyyteen, haet ensin yleensä sairauspäivärahaa. Jos sairaus pitkittyy, voit hakea työkyvyttömyyseläkettä. Sitä voit saada työeläkkeenä ja kansaneläkkeenä. Kela ja työeläkelaitos selvittävät edellytyksesi ammatilliseen ja lääkinnälliseen kuntoutukseen ennen kuin päättävät työkyvyttömyyseläkkeestä.

Kelan maksama työkyvyttömyyseläke alkaa yleensä noin vuoden kuluttua sairastumisesta. Voit saada työkyvyttömyyseläkettä määräaikaisesti, jolloin sen nimi on kuntoutustuki, tai ilman määräaikaa.

Kansaneläkelain mukaisen työkyvyttömyyseläkkeen voit saada, jos täytät kaikki seuraavat edellytykset:

  • Muut eläkkeesi ja korvauksesi jäävät alle tulorajan
  • Olet asunut Suomessa vähintään laissa vaaditun asumisajan, ts. kolme vuotta 16 vuotta täytettyäsi. Asumisaikavaatimusta ei kuitenkaan edellytetä, jos työkyvyttömyytesi on alkanut Suomessa asuessasi ennen kuin olet täyttänyt 19 vuotta, tai olet saanut 16 vuotta täyttäessäsi alle 16-vuotiaan vammaistukea.
  • Olet 16-64-vuotias.
  • Sairaus, vika tai vamma estää kohtuullisen toimeentulon turvaavan työnteon. Ks. työnteko eläkkeellä.

Viimeisestä kohdasta poiketen sokealla tai liikuntakyvyttömällä hakijalla on oikeus kansaneläkelain mukaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen, vaikka hän pystyisi työhönkin.

Jos olet täyttänyt 60 vuotta, oikeutesi työkyvyttömyyseläkkeeseen arvioidaan hieman lievemmin perustein kuin nuorempana. Silloin painotetaan myös työkyvyttömyyden ammatillista luonnetta.

Sairauspäivärahaa ennen eläkettä

Kun olet sairauden takia pois työstä ja olet saanut sairauspäivärahaa 150 arkipäivää, saat kotiin Kelan tiedotteen kuntoutusmahdollisuuksista ja eläkkeen hakemisesta.

Sairauspäivärahaa maksetaan enintään 300 arkipäivältä. Sen maksaminen päättyy kuitenkin sen kalenterikuukauden lopussa, jota seuraavana kuukautena nämä 300 päivää tulisivat täyteen. Kelan työkyvyttömyyseläke voi alkaa aikaisintaan seuraavan kuukauden alusta. Kaikilla hakijoilla ei kuitenkaan ole oikeutta sairauspäivärahaan, tai sitä ei jää maksettavaksi. Silloinkin kansaneläkelain mukainen työkyvyttömyyseläke alkaa yleensä vasta päivärahakautta (enintään 300 arkipäivää) vastaavan ajan kuluttua. Mutta jos hakijalle myönnetään työeläkelakien mukainen työkyvyttömyyseläke, kansaneläke voi alkaa samasta ajankohdasta.

63 vuotta täyttänyt voi saada Kelasta työkyvyttömyyseläkkeen työkyvyttömyyden alkamista seuraavan kuukauden alusta, jos hänelle on myönnetty aikaisemmin tai samasta ajankohdasta työeläkelakien mukainen vanhuuseläke.

Jos sairauspäivärahasi enimmäisaika täyttyy ennen kuin eläkehakemuksesi on käsitelty, ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi Työ- ja elinkeinopalveluihin ja hae työttömyysturvaetuutta.

Lisätietoa

Viimeksi muokattu 20.9.2016
Sivu päivitetty 20.9.2016