Sairauspäiväraha

Sairauspäiväraha korvaa alle vuoden kestävän työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansionmenetystä. Sairauspäivärahaa maksetaan enintään 300 arkipäivältä.

Sairauspäivärahaa maksetaan vasta omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika on yleensä sairastumispäivä ja seuraavat 9 arkipäivää.

Kenelle sairauspäivärahaa?

Voit saada sairauspäivärahaa, jos olet 16–67-vuotias ja sairautesi takia työkyvytön. Voit saada sairauspäivärahaa, jos olet ollut työkyvyttömyyttä edeltävien 3 kuukauden aikana

  • työntekijänä
  • yrittäjänä
  • ammatinharjoittajana
  • opiskelemassa päätoimisesti
  • työttömänä työnhakijana
  • hoitamassa omaa talouttasi
  • sapatti- tai vuorotteluvapaalla.

Jos työedellytys ei täyty, voit saada sairauspäivärahaa vasta, kun työkyvyttömyytesi on jatkunut yhtäjaksoisesti 55 päivää.

Jos saat sairauspoissaolosi ajalta palkkaa, Kela maksaa päivärahan työnantajallesi. Jos palkka on päivärahaa pienempi, saat palkan ja päivärahan erotuksen itsellesi.

Jos olet eläkkeensaaja ja teet työtä eläkkeellä ollessasi,  sinulla voi olla oikeus sairauspäivärahaan.

Jos olet opiskelija ja sairastut opintojesi aikana, voit saada sairauspäivärahaa.

Jos olet työtön, voit saada sairauspäivärahaa. Ilmoita sairastumisestasi itse TE-toimistoon, jotta työttömyysetuuden maksaja saa oikeat tiedot ajallaan.

Viimeksi muokattu 18.02.2014
Sivu päivitetty 19.10.2012