Määrä

Kansaneläkkeen täysi määrä on 634,30 euroa kuukaudessa. Jos olet parisuhteessa, määrä on 562,62 euroa.

Varhennettu vanhuuseläke on aina pienempi. Jokaiselta varhennetulta kuukaudelta varhennettu vanhuuseläke pienee 0,4 %.

Täyttä kansaneläkettä voit saada vain silloin, kun sinulla ei ole lainkaan työeläkkeitä tai niiden bruttoyhteismäärä on enintään 55,95 euroa kuukaudessa. Kun sinulla on työeläkkeitä enemmän, kansaneläke pienenee tai et saa sitä lainkaan.

Kansaneläkkeen täysi määrä ja tulorajat, joilla saa täyden tai ei saa lainkaan kansaneläkettä, e/kk (bruttotuloina)
Perhesuhteet Kansaneläkkeen täysi määrä Tuloraja, jolla saa täyden eläkkeen Tuloraja, jolla ei saa kansaneläkettä
Yksin asuva 634,30 55,95

1 311,05

Parisuhteessa oleva* 562,62 55,95 1 167,71

*Avio- tai avoliitto sekä rekisteröity parisuhde

  • Kansaneläkkeen määrän arvioimiseksi ei ole laskuria. Voit halutessasi itse laskea määrän (ks. laskukaava) tai pyytää siitä Kelasta arvion.
  • Voit lisäksi saada lapsikorotusta, jos sinulla on alle 16-vuotiaita lapsia.
  • Kansaneläke on veronalaista tuloa, ks. eläketulo- ja verotaulukko.

Ulkomailla asuminen voi myös pienentää kansaneläkettä, jos olet asunut Suomessa 16 vuoden iän ja eläkkeen alkamisen välisestä ajasta vähemmän kuin 80 %. Tarkista Kelasta, miten ulkomailla asumasi aika vaikuttaa eläkkeeseesi.

Jos kansaneläkkeen määräksi jää vähemmän kuin 6,74 euroa kuukaudessa, sitä ei makseta.

Indeksikorotus

Kansaneläke, lapsikorotus, rintamalisät sekä eläkettä saavan hoitotuki tarkistetaan ilman hakemusta vuosittain tammikuun alusta kansaneläkeindeksillä elinkustannusten nousua vastaavasti.

Lisätietoa

Viimeksi muokattu 4.1.2016
Sivu päivitetty 1.1.2016