Maksaminen

Kela maksaa kansaneläkkeen (vanhuuseläkkeen, työkyvyttömyyseläkkeen ja työttömyyseläkkeen) sekä rintamalisän ja ylimääräisen rintamalisän aina kuukauden 7. päivä. Jos pankit ovat kiinni maksupäivänä, eläke maksetaan edeltävänä pankkien aukiolopäivänä.

Työeläkelaitokset maksavat työeläkkeet yleensä kuun alkupäivinä.

Kela maksaa kansaneläkkeen lapsikorotuksen, eläkettä saavan hoitotuen sekä perhe-eläkkeet sukunimen alkukirjaimen mukaan: A–K maksupäivä on 4. päivä, L–R  14. päivä ja S–Ö 22. päivä. Aiemmin myös kansaneläke maksettiin näinä päivinä, mutta nyt siis kuun 7. päivä. Eläkkeensaajan asumistuen Kela maksaa 4. päivä ja takuueläkkeen 22. päivä. 

Maksaminen ulkomaille

Kun kansaneläkkeen saaja asuu jossakin muussa Euroopan maassa, hänen on syytä ilmoittaa Kelan ulkomaan yksikköön tai Kelan toimistoon kirjallisesti oman ulkomaisen pankkinsa BIC-koodi ja oman tilinsä IBAN-numero. Tämä nopeuttaa eläkkeen siirtoa eläkkeensaajan omalle tilille ulkomaiseen pankkiin.

Laitoshoidossa olevalle kuuluu käyttövara

Kansaneläke, rintamalisä ja hoitotuki maksetaan laitoshoidossa olevalle. Kunta voi periä pitkäaikaisesta laitoshoidosta eläkkeensaajan eläkkeiden ja muiden tulojen mukaisen maksun, mutta hoidossa olevalle on jätettävä omaan käyttöön 15 % tuloista tai vähintään 99 euroa kuukaudessa.

Viimeksi muokattu 03.07.2014
Sivu päivitetty 19.10.2012