Työllistymistä edistävät palvelut

Työttömänä työnhakijana sinulla on erilaisia vaihtoehtoja parantaa työllistymismahdollisuuksiasi. Työllistymistä edistäviin palveluihin osallistumisesta sovitaan työllistymissuunnitelmassa työ- ja elinkeinotoimiston kanssa. Työllistymistä edistäviä palveluita ovat

 • työvoimakoulutus
 • omaehtoinen opiskelu
 • työnhakuvalmennus ja uravalmennus
 • työ- ja koulutuskokeilu
 • maahanmuuttajan omaehtoinen opiskelu ja
 • kuntouttava työtoiminta.

Työvoimakoulutusta tai omaehtoista opiskelua

Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus on työhallinnon rahoittamaa koulutusta, joka on opiskelijalle maksutonta. Se on suunnattu ensi sijassa työttömille työnhakijoille ja työttömyyden uhkaamille, 20 vuotta täyttäneille henkilöille.

Työttömänä voit harjoittaa myös omaehtoisia opintoja, esim. suorittaa loppuun kesken jääneen tutkinnon. Voit saada työttömyysturvaa omaehtoiseen opiskeluun, jos

 • olet työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa
 • olet täyttänyt 25 vuotta viimeistään opintojen alkamishetkellä
 • sinulla on työ- ja elinkeinotoimiston toteama koulutustarve
 • opiskelustasi on sovittu työllistymissuunnitelmassa ja
 • opinnot ovat päätoimisia

TE-toimisto arvioi, ovatko opintosi sellaisia, että ne voidaan katsoa työnhakijan omaehtoiseksi opiskeluksi. TE-toimisto myös seuraa opintojen etenemistä. Omaehtoista opiskelua voidaan tukea opintojen keston ajan, mutta kuitenkin yhtä opintojen muodostamaa kokonaisuutta kohti enintään 24 kuukautta. TE-toimisto seuraa enimmäisajan kulumista.

Viimeksi muokattu 11.10.2016
Sivu päivitetty 19.10.2012