Kulukorvaus

Kun osallistut työllistämistä edistävään palveluun, voit saada Kelasta kulukorvausta palvelun aikaisiin matka- ja ylläpitokustannuksiin.

Työllistämistä edistäviä palveluja ovat

  • omaehtoinen opiskelu
  • maahanmuuttajan omaehtoinen opiskelu
  • työvoimakoulutus
  • työnhakuvalmennus ja uravalmennus
  • työkokeilu ja koulutuskokeilu sekä
  • kuntouttava työtoiminta.

Työllistämistä edistävään palveluun osallistumisesta sovitaan TE-toimiston kanssa.

Kulukorvaus lisätään palvelun maksettavaan peruspäivärahaan tai työmarkkinatukeen. Korvaus on 9 e/pv, ja sitä maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa. Se on verotonta tuloa.

Kulukorvaus maksetaan korotettuna, jos osallistut työssäkäyntialueesi ulkopuolella järjestettävään työllistämistä edistävään palveluun (ei koske kuntouttavaa työtoimintaa). Korvaus voidaan maksaa korotettuna myös silloin, jos palvelu järjestetään työssäkäyntialueellasi, mutta kotikuntasi ulkopuolella, ja majoittumisesta tulee sinulle kustannuksia. Toimita kuitti majoituskustannuksista Kelaan. Korotettu kulukorvaus 18 e/pv.

Kulukorvauksen maksaminen edellyttää aina, että saat myös työttömyysetuutta. Alle 25-vuotiaan ammatillista koulutusta vailla olevan nuoren oikeus saada kulukorvausta työkokeilupäiviltä edellyttää lisäksi, että hänen oikeutensa työttömyyspäivärahaan on päättynyt 500 päivän enimmäisajan täytyttyä tai että hän on saanut työmarkkinatukea vähintään 500 päivältä.

Jos olet poissa työllistymistä edistävästä palvelusta

Poissaolot työllistymistä edistävästä palvelusta pitää ilmoittaa Kelaan. Merkitse poissaolot työttömyysajan ilmoitukseen. Poissaoloa koulutuksesta tai opiskelusta ei tarvitse ilmoittaa.

Työllistymistä edistävästä palvelusta poissaolo tarkoittaa sellaista päivää, jona palvelu järjestetään ja jolloin sinun olisi tullut osallistua palveluun. Poissaolopäiviä eivät ole sellaiset päivät, joina palvelua ei järjestetä, esimerkiksi arkipyhät. 

Jos palvelusta poissaolo johtuu

  • omasta sairaudesta
  • enintään 4 työpäivän ajalta alle 10-vuotiaan lapsen sairaudesta
  • työhaastattelusta tai muusta tähän rinnastettavasta työllistymiseen liittyvästä syystä
  • julkisen luottamustehtävän hoitamisesta

sinulla on oikeus työttömyysetuuteen, mutta ei kulukorvaukseen. Yli 3 päivää kestävästä omasta sairaudesta on toimitettava Kelaan terveydenhoitajan tai lääkärin todistus.

Jos poissaolo johtuu jostain muusta kuin yllä mainituista syystä, poissaolopäivältä ei ole oikeutta työttömyysetuuteen.

Viimeksi muokattu 11.10.2016
Sivu päivitetty 1.1.2016