Työmarkkinatuen maksaminen

Työmarkkinatuki maksetaan pankkitilillesi neljän viikon jaksoissa jälkikäteen. Ensimmäinen maksujakso on kuitenkin kaksi viikkoa.

Työmarkkinatuen maksu perustuu työttömyysajan ilmoitukseen, jonka täytät neljän viikon välein joko sähköisesti Kelan asiointipalvelussa tai toimittamalla paperilomakkeen ilmoitus työttömyysajasta (TT2) Kelan toimistoon.

Omavastuuaika

Työmarkkinatuessa on omavastuuaika. Saat työmarkkinatukea vasta, kun olet ollut työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana vähintään 7 arkipäivää. Omavastuuajan ei tarvitse olla yhtäjaksoinen, vaan mukaan voi laskea työttömyyspäivät enintään 8 peräkkäisen kalenteriviikon ajalta. Työmarkkinatuen omavastuuaika otetaan vain kerran. Jos siirryt suoraan peruspäivärahalta työmarkkinatuelle, omavastuuaikaa ei oteta.

Työmarkkinatukea kannattaa hakea vasta omavastuuajan jälkeen: täytä hakemus ensimmäisestä työttömyyspäivästä lähtien, mutta jätä se Kelaan vasta omavastuuajan täyttymisen jälkeen.Tämä nopeuttaa hakemuksen käsittelyä.

Työmarkkinatuki maksetaan normaalisti myös omavastuuajalta, jos osallistut työllistymistä edistävään palveluun.

Työsuhteen päättyessä maksetut korvaukset

Jos sinulle on maksettu työsuhteesi päättyessä työnantajalta taloudellista etuutta, tämä vaikuttaa työmarkkinatuen alkamispäivään. Voit arvioida laskurilla, miten pitkälle ajanjaksolle saamasi taloudellinen etu tai myyntivoitto jaksotetaan työsuhteen jälkeen.

Karenssin vaikutus

Kela ei maksa sinulle työmarkkinatukea ajalta, jolle työ- ja elinkeinotoimisto on antanut karenssilausunnon. Kun karenssiaika on päättynyt, hae työmarkkinatukea uudelleen Kelasta. Työllistymistä edistävän palvelun ajalta työmarkkinatukea voidaan maksaa karenssista huolimatta.

Työmarkkinatuki Kelalle tai sosiaalitoimelle

Jos olet hakenut työmarkkinatukea ja sen käsittely viivästyy, Kela tai kunnan sosiaalitoimi voi maksaa toimeentulotukea käsittelyn ajalle. Kun työmarkkinatuki myönnetään, peritään samalta ajalta maksettu toimeentulotuki Kelalle tai sosiaalitoimelle.  

Lue lisää

Viimeksi muokattu 30.12.2016
Sivu päivitetty 1.1.2017