Lähetetyt työntekijät

EU- ja Eta-maista ja Sveitsistä lähetetyt työntekijät

Suomeen toisista EU- ja Eta-maista ja Sveitsistä lähetetyt työntekijät säilyvät aina lähettävän valtion sosiaaliturvan piirissä. Jos sinut siis lähetetään Suomeen töihin, et voi kuulua Suomen sosiaaliturvaan. Sinulla on kuitenkin oikeus sairaanhoitoon Suomessa lähettäjämaasi antamalla eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.

Suomeen työkomennukselle tulevalla työntekijällä tulee olla mukanaan lähettäjämaan viranomaisen myöntämä E101- tai A1 -todistus. Kela saa yleensä tiedon annetusta todistuksesta Eläketurvakeskuksen kautta.

Sosiaaliturvasopimusmaista lähetetyt työntekijät

Toisesta Pohjoismaasta lähetettyihin työntekijöihin pätevät samat periaatteet kuin EU- ja Eta-maista ja Sveitsistä lähetettyihin työntekijöihin.

Voit saada etuuksia, joita sosiaaliturvasopimus ei kata, jos työsi Suomessa täyttää sille asetetut vähimmäisvaatimukset tai jos muutat Suomeen vakinaisesti.

USA

USA:n sosiaaliturvasopimus kattaa Suomen etuuksista kansaneläkkeen, perhe-eläkkeen, sairausvakuutuksen ja lapsilisän. Lähetettynä työntekijänä et voi saada näitä etuuksia Suomesta täällä työskennellessäsi. Jos sinut lähetetään Suomeen vähintään kahdeksi vuodeksi, saat kuitenkin työskentelysi perusteella oikeuden sopimuksen ulkopuoliseen sosiaaliturvaan Suomesta. Sinulla tulee olla mukanasi todistus USA/FIN1, jolla voit osoittaa olevasi lähetetty työntekijä.

Kanada

Kanadan sosiaaliturvasopimus koskee lähetettyjen työntekijöiden osalta kansan- ja perhe-eläkkeitä. Näiltä osin Suomeen lähetettynä työntekijänä et voi kuulua Suomen sosiaaliturvan piiriin. Jos sinut kuitenkin lähetetään Suomeen vähintään kahdeksi vuodeksi, saat oikeuden sopimuksen ulkopuoliseen sosiaaliturvaan Suomesta. Sinulla tulee olla mukanasi todistus CAN/FIN1, jolla voit osoittaa olevasi lähetetty työntekijä.

Australia

Australian sosiaaliturvasopimus koskee lähetettyjen työntekijöiden osalta kansaneläkkeitä. Näiltä osin Suomeen lähetettynä työntekijänä et voi kuulua Suomen sosiaaliturvan piiriin. Jos sinut kuitenkin lähetetään Suomeen vähintään kahdeksi vuodeksi, saat oikeuden sopimuksen ulkopuoliseen sosiaaliturvaan Suomesta. Sinulla tulee olla mukanasi lähtömaan viranomaisen antama todistus, jolla voit osoittaa olevasi lähetetty työntekijä.

Israel

Israelista lähetetty työntekijä pysyy Israelin sosiaaliturvan piirissä sopimuksen kattaman sosiaaliturvan eli eläkkeiden, lapsilisän, äitiysavustuksen ja sairausvakuutuksen osalta. Jos sinut kuitenkin lähetetään Suomeen vähintään kahdeksi vuodeksi, saat oikeuden sopimuksen ulkopuoliseen sosiaaliturvaan Suomesta. Sinulla tulee olla mukanasi ISR/FIN1-todistus, jolla voit osoittaa olevasi lähetetty työntekijä.

Quebec

Quebecin sosiaaliturvasopimusjärjestelyä sovelletaan kansan- ja perhe-eläkkeen lisäksi sairausvakuutusetuuksiin lukuun ottamatta vanhempainpäivärahoja. Näiltä osin et voi lähetettynä työntekijänä päästä Suomen sosiaaliturvan piiriin. Jos sinut kuitenkin lähetetään Suomeen vähintään kahdeksi vuodeksi, saat oikeuden sopimuksen ulkopuoliseen sosiaaliturvaan Suomesta. Sinulla tulee olla mukanasi Q/SF1-todistus, jolla voit osoittaa olevasi lähetetty työntekijä. Sinulla on myös oikeus sairaanhoitoon Suomessa ollessasi Quebecistä saadulla lomakkeella Q/SF4.

Muista maista lähetetyt työntekijät

Muista kuin EU- ja Eta-maista, Sveitsistä ja sosiaaliturvasopimusmaista lähetettyjä työntekijöitä kohdellaan kuten muitakin Suomeen töihin tulevia henkilöitä. Sama koskee sosiaaliturvasopimusmaista tulleita siltä osin kuin jokin etuus ei kuulu sopimuksen soveltamisalaan.

Pääset Suomen sosiaaliturvan piiriin, jos muutat Suomeen vakinaisesti eli jos sinulla on esimerkiksi vähintään kaksi vuotta kestävä työ täällä. Suomen sairausvakuutuksen piiriin pääset, kun tarkoituksenasi on työskennellä Suomessa vähintään neljä kuukautta ja työsi täyttää työssäoloehdon.

Lue lisää

Viimeksi muokattu 29.3.2016
Sivu päivitetty 5.1.2015